Področja, kjer se MSP že uporablja

Največja prednost MSP (Mobilne storitvene platforme) je v njeni fleksibilnosti

Kadar se podjetja odločijo za prehod na digitalno, se nemalokrat zgodi, da morajo svoje poslovne procese prilagoditi izbrani rešitvi. Pri MSP ni tako, saj je rešitev razvita tako, da se prilagodi vašim procesom. Ravno to ji daje širino področij uporabe, izpostavljamo pa najbolj izstopajoča.

PRODAJA

Pospeševanje prodaje, prodaja in sprejem naročil, ambulantna prodaja, davčna blagajna, dostava

MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Digitalizacija servisno-vzdrževalnih procesov

TRANSPORT IN LOGISTIKA

Transport in logistika, storitve servisa in vzdrževanja ter podobne dejavnosti

PROIZVODNJA IN INFRASTRUKTURA

Procesi vzdrževanja, namestitve, servisa opreme, reklamacij in drugih procesov

FINANČNE INSTITUCIJE

Zavarovalništvo: likvidacija škode, sklepanje zavarovalniških ponudb. Bančništvo: trženje storitev

LOKALNA UPRAVA

Komunalna infrastruktura, skrb za sredstva, podpora izvedbe sej občinskega sveta

ELEKTRO

Elektro področje, vzdrževanje, montaže, pregledniki, popisi števcev ...