UČINKOVITA REŠITEV ZA POSLOVANJE NA TERENU

 

Naši partnerji so našli učinkovito rešitev za poslovanje na terenu. Preverite najboljše prakse, kje se Mobilna storitvena platforma MSP uporablja, na kakšen način in kaj so naši partnerji s tem pridobili.

TRANSPORTNE STORITVE

 • sledenje vozil,
 • geo-fencing,
 • navigacija,
 • celotna procesna podpora,
 • naročanje prevozov,
 • planiranje tranzitov,
 • integracija z naročniki in ERP.
 • obvladovanje dogodkov z minimalnim številom zaposlenih,
 • avtomatizacija administrativnih opravil,
 • sledenje dostavi v realnem času,
 • planiranje servisnih posegov,
 • sledljivost izrednim dogodkom.
kamion_1

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJA

letalo_popravilo_2
 • zapisnik o hitrem popravilu,
 • obveščanje naročnika,
 • obveščanje centrale.
 • zajem podatkov iz oddaljenih lokacij,
 • hiter pretok informacij,
 • podlaga za fakturiranje storitev,
 • dokumentirane storitve,
 • sledljivost izvajanja.

TEHNOLOŠKE REŠITVE NA PODROČJU BANČNIŠTVA

 • intervencije in redno vzdrževanje,
 • delovni nalog,
 • razknjiženje zalog,
 • obveščanje naročnika,
 • integracija z zalednim okoljem.
 • sledljivost odzivnim časom izvedbe,
 • takojšen prenos zahtevka za posredovanje,
 • poročanje naročnikom,
 • zapiranje „ticketov“,
 • obračun.
bankomat

PROIZVODNJA ELEKTROMOTORJEV, GENERATORJEV IN TRANSFORMATORJEV

transformatorji
 • procesni dokumenti,
 • planiranje izvajanja del,
 • obveščanje strank,
 • integracija z zalednim okoljem.
 • boljši pretok informacij iz terena,
 • formalizirano delo,
 • pregled nad izvajanjem in kvaliteto.

BENCINSKI SERVISI IN KURIVA

 • servis plinohramov,
 • plan dela,
 • integracija z zalednim okoljem SAP.
 • pretok informacij o izvedbi postopkov,
 • prenos podatkov v zaledno okolje,
 • dokumentirana izvedba in lokacija opravila.
plinske_jeklenke

PRODAJA IN POSPEŠEVANJE PRODAJE

dostava_voziček
 • terenska prodaja in HoReCa,
 • pospeševanje prodaje,
 • sprejem naročil,
 • davčna blagajna,
 • dostava.
 • PODATKI O STRANKAH:

Matični podatki, obiski, prodaja, promocije, pretekli nakupi.

 • PODATKI O ARTIKLIH:

Produktni katalog, prodajni asortiment, akcijske ponudbe, novosti, reklamacije, zaloge.

 • MARKETINŠKE AKTIVNOSTI:

Ureditev prodajnih mest (promocijski materiali, planogrami, “facingi”), dogodki, promocije, degustacije, fotodokumentacija, spremljanje konkurence, zapisniki.

 • razpored obiskov,
 • podatki o umestitvi na trg,
 • prenos podatkov v zaledna okolja,
 • optimizacija terenskega dela,
 • enotna rešitev za vsa opravila na terenu,
 • poročanje v realnem času,
 • poročila so dokončana že na terenu.

ZAVAROVALNIŠTVO

 • ZAVAROVALNIŠTVO:

likvidacija škode, sklepanje življenskih in premoženjskih zavarovanj, skadencar.

 • sklepanje zavarovalniških ponudb in spremnih dokumentov,
 • dokumentacijska podpora,
 • načrt obiskov strank,
 • nadzor nad podatki.
 • integracija z zalednimi okolji,
 • odprava administracijskega dela,
 • transparentnost dela,
 • enostavnejše delo,
 • nadzorpodatkov pri zajemu,
 • takojšnje obveščanje zavarovanca o sklenjenem poslu,
 • varnost podatkov.
denarnica

LOKALNA UPRAVA

električar_2
 • Popis števcev,
 • zamenjava števcev,
 • vgradnja števcev,
 • beleženje stanja števcev,
 • organizacija popisa števcev,
 • geo-fencing.
 • Avtomatski prenos stanja števcev v zaledno okolje,
 • nadzor nad izvedbo,
 • optimizacija izvedbe,
 • nadzor nad podatki.

STROJNA OBDELAVA IN ROBOTIKA

 • delovni nalog z opisom del,
 • zajem fotografije pred in po opravljenem delu,
 • zajem podpisa stranke, potrdilo opravljenih del,
 • podpora skupinskemu delu,
 • načrtovanje del,
 • spremljanje izvajanja načrta,
 • baza znanja,
 • sprejemanje naročil,
 • pospeševanje prodaje,
 • testiranje izdelkov / reverz,
 • zajem lokacije opravljanja del,
 • registracija delovnega časa iz oddaljene lokacije.
 • pretok informacij med zaposlenimi,
 • nadzor nad izvedbo del,
 • izboljšana kvaliteta del,
 • manj administracijskih del na terenu in v pisarni,
 • izboljšana komunikacija,
 • varen in natančen prenos podatkov.
drill_2

TEHNOLOGIJA ZA ŽIVILSKOPREDELOVALNO INDUSTRIJO

proizv4
 • formalizacija predpisanih servisnih postopkov za posamezne tipe sredstev (opreme),
 • grafični prikaz postopkov,
 • zajem fotografije in podpisa.
 • potrebnega je manj časa za usposabljanje delavcev,
 • nadzor nad izvedenimi deli,
 • izboljšanje pretoka podatkov,
 • izboljšana kvaliteta opravljenih del.

PROIZVODNJA PIVA

 • pospeševanje prodaje,
 • servis točilne opreme,
 • sprejem naročil,
 • dostava,
 • prevzem prazne embalaže,
 • zajem podpisa in slik,
 • ambulantna prodaja,
 • predstavitve produktov in novosti,
 • zajem lokacije izvajanja del.
 • izboljšan pretok informacij,
 • dostop do informacij o prodajnem mestu na terenu,
 • sledljivost,
 • zmanjšanje administracije,
 • hitrejši odziv na zahteve strank.
MSP_Svijany