Rešitev MSP Logistika je plod sodelovanja podjetij i-Rose in Telekoma Slovenije

MSP LOGISTIKA

Celostna TM rešitev za transport od sprejema naročil do izvedbe

Prednosti implementacije MSP Logistike v vaše procese

 • Zaledna pisarna in vozniki
 • Povezava z zalednimi sistemi (ERP, CRM, WMS idr.)
 • Poenotenje kreiranja transportov
  • Sprejem naročil
  • Planiranje nakladov in razkladov s pomčojo grafičnega planiranja
  • Določanje kontrolnih točk oz. geolokacij
 • Elektronski zajem podatkov na terenu
  • Elektronska dokumentacija
  • Zajem podpisov in fotografij

Kaj omogoča?

 • Sprejem naročil
 • Planiranje in optimizacija razvoznih poti
 • Odprava praznih kilometrov
 • Optimizacija poti in zasedenosti virov
 • Elektronska dokumentacija
 • Zajem podatkov na terenu
 • ePOD, e-CMR idr
 • Povezava s plačilnimi karticami, transportnimi borzami, računovodskimi sistemi
 • Avtomatska priprava obračunov
 • Poročanje


Okolje MSP Logistika

Sprejem naročil in planiranje

 • Sprejemanje naročil
 • Optimizacija razvoznih poti
 • Določanje kontrolnih točk (geolokacij) in časovnih opozoril
 • Optimizacija virov
  • Voznik,
  • Tovorno vozilo
  • Prikolica
 • Stroškovna optimizacija
 • Optimizacija zasedenosti virov

Izvajanje in komunikacija

 • Informacije o lokaciji tovornega vozila
 • Podatki o statusih izvedbe transporta
 • Elektronska dokumentacija (nalogi, zapisnik o poškodbi, pogodbe, CMR, pregled vozila, pooblastila)
 • Samodejna obvestila pred in po dostavi
 • Obvestilo o doseganju kontrolnih točk (geolokacij) v predpisanem času
 • Obvestila o spremembah plana
 • Zgodovina komunikacije

Vpogled in poročila

 • Avtomatsko generiranje poročil
 • Dostop do podatkov o aktivnostih
 • Zgodovina aktivnosti vozila in voznika
 • Zgodovina opravil pri stranki
 • GPS sledenje in zgodovina
 • Integracija z zalednim okoljem ERP in priprava obračuna v realnem času
 • Samodejno opozorilo (naročnika in izvajalca) v primeru odstopanj pri načrtovanem transportu

Je celostna podpora za transport

Okolje se poveže z obstoječimi zalednimi sistemi (ERP, CRM, skladiščni sistemi).

Transparentni zaslon_zemljevid4

Omogoča elektronski zajem podatkov na terenu

Storitev v oblaku je dostopna prek poljubnega spletnega brskalnika.

Transportni proces