MSP PROIZVODNJA

V panogi proizvodnja in infrastruktura se Mobilna Storitvena Platforma uporablja predvsem za dejavnosti: projektno delo, dokumentiranje del v gradbeništvu, servis in vzdrževanje, zagotavljanje kvalitete in garancijsko-reklamacijske postopke.

Izberite rešitve in funkcionalnosti glede na vaše potrebe.

Najpogosteje uporabljene rešitve aplikacije MSP za potrebe poslovanja v panogi proizvodnja in infrastruktura so:

 • Načrtovanje del.​
 • Delovni in potni nalogi, tovorni listi.
 • Zapisniki.
 • Prednostna opravila (intervencije).
 • Garancijski listi.​
 • Opombe in navodila za postopke.​
 • Ankete.
 • Marketinška in tehnična dokumentacija.​​
 • Elektronska izdaja dokumentov na terenu (dobavnica, potrdilo o opravljenih delih ...)​.
 • Ceniki, akcije, novi artikli.
 • Opombe za dostavo.
BTS-DN
BTS1
BTS2

Z uporabo mobilne podpore MSP boste pridobili:

 • Organizirano načrtovanje del.
 • Večja učinkovitost pri izvedbi opravil.
 • Hiter pretok podatkov med zalednim sistemom in terensko ekipo.
 • Opravila izvedena na terenu se avtomatsko zapisujejo v zaledni sistem.
 • Enotno mobilno okolje, ne glede na področje uporabe.
 • Formalizirana podpora mobilnim opravilom.
 • Vodenje zalog.
 • Preglednost dela na terenu.
 • Beleženje geo-lokacije in časa izvedbe poslovnega dogodka.
 • Možnost izvajanja prodajnih akcij, anket, zapisnikov.
 • Urejen pregled zgodovine posegov.
 • KPI poročila v skladu z zahtevami podjetja.

Mobilna Storitvena Platforma je namenjena vsem, ki želite dvigniti raven kakovosti svojih storitev, se posvetiti željam svojih strank in izboljšati poslovanje.