MSP PROIZVODNJA

V panogi proizvodnja in infrastruktura se Mobilna Storitvena Platforma uporablja predvsem za dejavnosti: projektno delo, dokumentiranje del v gradbeništvu, servis in vzdrževanje, zagotavljanje kvalitete in garancijsko-reklamacijske postopke.

Izberite rešitve in funkcionalnosti glede na vaše potrebe

Najpogosteje uporabljene rešitve aplikacije MSP za potrebe poslovanja v panogi proizvodnja in infrastruktura so:

 • Načrtovanje del.​
 • Delovni in potni nalogi, tovorni listi.
 • Zapisniki.
 • Prednostna opravila (intervencije).
 • Garancijski listi.​
 • Opombe in navodila za postopke.​
 • Ankete.
 • Marketinška in tehnična dokumentacija.​​
 • Elektronska izdaja dokumentov na terenu (dobavnica, potrdilo o opravljenih delih ...)​.
 • Ceniki, akcije, novi artikli.
 • Opombe za dostavo.

Preverite na kakšne načine Mobilno Storitveno Platformo že uporabljajo v različnih podjetjih:

Z uporabo mobilne podpore MSP boste pridobili:

 • Organizirano načrtovanje del.
 • Večja učinkovitost pri izvedbi opravil.
 • Hiter pretok podatkov med zalednim sistemom in terensko ekipo.
 • Opravila izvedena na terenu se avtomatsko zapisujejo v zaledni sistem.
 • Enotno mobilno okolje, ne glede na področje uporabe.
 • Formalizirana podpora mobilnim opravilom.
 • Vodenje zalog.
 • Preglednost dela na terenu.
 • Beleženje geo-lokacije in časa izvedbe poslovnega dogodka.
 • Možnost izvajanja prodajnih akcij, anket, zapisnikov.
 • Urejen pregled zgodovine posegov.
 • KPI poročila v skladu z zahtevami podjetja.

V vašem podjetju procesi potekajo popolnoma drugače?

Preverite na kakšne načine lahko uporabljate Mobilno Storitveno Platformo.

Mobilna Storitvena Platforma je namenjena vsem, ki želite dvigniti raven kakovosti svojih storitev, se posvetiti željam svojih strank in izboljšati poslovanje.