PRODAJA

V panogi trgovina in turizem se mobilna podpora MSP največ uporablja pri terenski prodaji, HoReCa, pospeševanju prodaje, prodaji in sprejemu naročil ter dostavi. Okolje MSP prodaja in pospeševanje zagotavlja celostno procesno podporo vsem procesom na terenu vključno s tržnim pozicioniranjem.

MSP-PP1

Dostava

Dostava je izvedena na podlagi predhodnega naročila. Mobilna Storitvena Platforma zagotavlja učinkovito izvedbo in spremljanje dostave. Omogoča kombinacijo dostave z vsemi rešitvami terenske ali ambulantne prodaje, vključno s poljubnim spreminjanjem naročene količine (lom, dostava dodatnih količin).

dostava_voziček
dostava_paketa

Ambulantna, direktna in terenska prodaja

MSP omogoča in zagotavlja vse funkcionalnosti prenosne davčne blagajne. Zaključite vse procese prodaje že na terenu – vključno z izdajo računa.

Prodaja na terenu zajema osebno predstavitev, prikaz produktov in prodajo. MSP pri tem omogoča:

Zbiranje naročil in izdaja dokumenta, ki služi kot podlaga za gotovinsko plačilo.

Predaja blaga po ustreznem plačilu, glede na boniteto kupca.

Takojšnjo predajo blaga ali storitve.

MSP_prodaja

Plačila

MSP zagotavlja podporo široki paleti načinov plačila in hkratno kontrolo bonitete kupca:

 • Predhodno plačilo.
 • Dobropis.
 • Gotovinsko plačilo.
 • Fiskalizacija prejetega zneska.
Mobile-print2x

Pospeševanje prodaje

Pospeševanje prodaje je vse bolj nujno orodje tržnega komuniciranja. Na to vplivajo različni razlogi, predvsem pa ostra konkurenca in združevanje distribucijskih kanalov velikih kupcev.

Okolje MSP zagotavlja številne funkcije namenjene podpori pospeševanja prodaje:

 • Izdelava priporočil.
 • Načrtovanje in izvedba akcijskih ponudb.
 • Nagradne igre in nagrajevanje stalnih strank.
 • Predstavitveni materiali in tehnična dokumentacija.
 • Multimedijska predstavitev izdelkov.
 • Brezplačni preizkusi - vzorci.
 • Anketiranje in identificiranje potreb kupcev.
MSP_trgovine

Naročila:

MSP zagotavlja sprejemanje naročil s hkratnim preverjanjem stanja zaloge in opozarjanjem stranke na možnost zamika dobave (zaradi pomanjkanja zalog in rezervacije naročila v zalednem okolju). Prejeto naročilo se samodejno prenese v zaledno okolje, kjer se sprožijo ustrezni postopki dobave. Stranka avtorizira pripravljeno naročilo, potrdilo o oddaji pa dobi na izbrani naslov.

Priporočila:

Priprava priporočil je navadno namenjena za okolje, kjer posamezne prodajne lokacije trgovca nimajo možnosti direktnega naročanja, temveč uporabljajo centralno naročanje blaga. Priporočilo ne sproži dobavnih postopkov na strani uporabnika MSP, ampak se zapiše v zgodovino priporočil in se samodejno pošlje po ustreznem komunikacijskem kanalu izbranemu prodajnemu mestu. Priporočila lahko uporabnik MSP tudi natisne.

Podpora navedenim funkcijam pospeševana prodaje je podkrepljena z odslikavo funkcionalnosti CRM orodij, vgrajenimi v okolje MSP.

Tržno pozicioniranje

MSP ponuja širok nabor zmogljivih funkcionalnosti v spektru tržnega pozicioniranja:

 • pregled postavitve izdelkov (facing),
 • dokumentiranje ugotovljenega stanja,
 • zajem podatkov o konkurenčnih izdelkih,
 • planogrami,
 • zajem podatkov s črtno kodo in EAN identifikacijo,
 • anketiranje,
 • zajem fotografije, videa.
MSP_facing
trgovina_police