MSP INSIGHT - PODPORNA SPLETNA APLIKACIJA

Mobilno storitveno platformo MSP podpira spletna aplikacija MSP Insight, ki mobilni podpori daje dodatno dimenzijo učinkovitosti.

Spletni portal MSP Insight je sestavni del okolja MSP. Zasnovan je kot spletna aplikacija (SOA) in ima funkciji administrativnega okolja in poslovne zaledne podpore. Uporabnikom med drugim omogoča pregled in prenos podatkov, ki so jih v aplikacijo MSP vnesli zaposleni na terenu.

Kako pa potekajo procesi v vašem podjetju?

Preverite na kakšne načine lahko uporabljate Mobilno Storitveno Platformo.

Administracijska podpora

Dostop do okolja MSP Insight je pogojen z ustreznimi uporabniškimi politikami. Te uporabniku dovolijo dostop le do funkcionalnosti, do katerih je upravičen.

MSP Insight je priročen tudi kot orodje za oblikovanje poročil, ki nastanejo pri uporabi aplikacije MSP. Izpolnjena poročila se razporedijo glede na nastavljeno določilo (časovno, po nazivu uporabnika, po nazivu procesa ali njegovem statusu), nato pa jih uporabnik lahko izvozi v poljuben format (PDF, MS Word in Excel).

Uporaba spletne aplikacije uporabniku olajša pripravo poročil in statistik za pregled uspešnosti posameznega zaposlenega na terenu. Vključuje vse, od lokacije, kjer je bilo opravilo zaključeno, do podrobnega pregleda podatkov s slikovnim in grafičnim prikazom.

Administracijsko okolje

MSP Insight omogoča administracijo okolja MSP. Uporabnik lahko v administracijskem okolju ureja naslednje parametre:

Uporabniki:

 • urejanje uporabniških politik,
 • kreiranje in upravljanje uporabnikov okolja MSP.

Podatki:

 • spremljanje podatkovnega toka med terenom in zalednimi okolji,
 • izvoz podatkov v PDF, Excel in Word datoteke,
 • pregled nad opravljenimi postopki.

Poslovni procesi:

 • preizkušanje novih poslovnih procesov,
 • dopolnjevanje procesov,
 • distribucija procesov na izbrane mobilne naprave.

Varnost:

 • blokiranje mobilnih naprav,
 • ugotavljanje trenutne lokacije mobilne naprave.

Predloge dokumentov:

 • priprava predlog za izpise s celostno grafično podobo podjetja,
 • distribucija predlog na mobilne naprave.

Preverite na kakšne načine Mobilno Storitveno Platformo že uporabljajo v različnih podjetjih:

Poslovno zaledno okolje

MSP Insight dopolnjuje poslovno okolje v katerega je vpeta Mobilna Storitvena Platforma. Gre za integracijo z zalednimi sistemi ERP, CRM, EAM ali drugimi rešitvami.

V primeru, ko Mobilna Storitvena Platforma ni vpeta v zaledne rešitve, pa MSP Insight služi kot celovita generična rešitev. Namenjena je upravljanju poslovnih procesov in pokriva vse potrebe uporabnikov.

Osnovni podatkovni nabori

Uvoz in urejanje podatkov:

 • artikli,
 • partnerji,
 • sredstva,
 • cenovne politike.

Prikaz izvajanja del:

 • sledenje premikom mobilnih naprav (v primerih, ko se to zahteva oziroma je upravičeno),
 • prikaz lokacije izvedenih poslovnih procesov.

Poročila:

 • KPI poročila in uspešnost izvajanja nalog,
 • prikaz izvedenih opravil,
 • določanje kriterijev za pripravo poročil,
 • izvoz in tisk poročil.

Načrtovanje:

 • načrtovanje del,
 • ustvarjanje obhodnih poti,
 • dopolnjevanje načrta izvajanja del.

Davčna blagajna:

 • upravljanje z davčno blagajno,
 • pregledi blagajne.

MDA – mobilna dokumentacija:

 • priprava, nalaganje in posodabljanje mobilnih dokumentov.