MSP INSIGHT - PODPORNA SPLETNA APLIKACIJA

Mobilno storitveno platformo MSP podpira spletna aplikacija MSP Insight, ki mobilni podpori daje dodatno dimenzijo učinkovitosti.

MSP Insight je zasnovan kot spletna aplikacija (SOA). Uporabnikom omogoča pregled in prenos podatkov, ki so jih v aplikacijo MSP vnesli zaposleni na terenu. Spletna aplikacija omogoča tudi izvajanje osnovnih operacij mobilne podpore, torej brez integracije z zalednim sistemom.

Administracijska podpora

V aplikaciji MSP Insight je omogočeno urejanje pravic uporabnikov mobilne aplikacije MSP in njenih nastavitev (med njimi tudi dodajanje ali odstranjevanje uporabnikov).

MSP Insight je priročen tudi za oblikovanje osnovnih poročil, ki nastanejo pri uporabi aplikacije MSP. Izpolnjena poročila se v aplikaciji razporedijo glede na nastavljeno določilo (časovno, po nazivu uporabnika, po nazivu procesa ali njegovem statusu), nato pa jih uporabnik lahko izvozi v poljuben format (PDF, MS Word in Excel).

Olajšano delo zaposlenih

Uporaba spletne aplikacije uporabniku olajša pripravo poročil in statistik za pregled uspešnosti posameznega zaposlenega na terenu. Vključuje vse, od lokacije, kjer je bilo opravilo zaključeno, do podrobnega pregleda podatkov s slikovnim in grafičnim prikazom.

Praviloma je uporaba aplikacije MSP Insight vključena v informacijsko okolje stranke. Obstajajo pa primeri, ko je v uporabi kot spletna aplikacija, ki pokriva vse potrebe uporabnikov. Ponavadi gre za zajem podatkov na terenu, kot so: izvajanje anket, popis cen, popis izdelkov (planogrami) in podobno.