MSP je rešitev, ki digitalizira procese montaže, servisa in vzdrževanja, uporabnikom pomaga dostopati do ključnih informacij na terenu.

Koordinator v zaledni pisarni odpre delovni nalog na podlagi prijave dogodka. 

⬇️

Na njem označi vrsto posega in odgovorno osebo za izvedbo.

⬇️

Uporabnik na svojo Android napravo prejme potrebne podatke in delovni nalog.

⬇️

Izpolni delovni nalog/servisni nalog in morebitne druge obrazce in po potrebi pridobi tudi podpis stranke.

⬇️

V primeru posebnega dogodka lahko MSP uporabnik zajame tudi fotografije.

  • Optimizacija planiranja montaž ter servisno-vzdrževalnih del
  • Vodenje zalog v več skladiščih, vključno z mobilnimi skladišči (medskladiščno poslovanje)
  • IoT, M2M
  • Elektronski obrazci (delovni nalogi, servisni nalogi, zapisniki, poročila itd.)
  • Obvestila
  • Analiza, KPI
  • Knowledge base