Storitev MSP logistika je plod sodelovanja podjetij i-Rose in Telekoma Slovenije

MSP LOGISTIKA

V panogi storitve in logistika je mobilna podpora MSP že v uporabi pri transportu in logistiki, pri storitvah servisa in vzdrževanja ter podobnih dejavnosti. Okolje MSP Logistika zagotavlja celostno procesno podporo logističnim procesom.

Poudarek je na sledenju in upravljanju procesov: sprejem naročil, načrtovanje in izvedba transporta, načrtovanje povratkov, servisna delavnica in obračuni. Zagotovljeno je tudi sledenje vozil s funkcijami geo-ograde (ang. geo-fence) in spremljanje časovnice pri izvajanju transportnega procesa. Uporaba MSP avtomatizira procese naročanja in poročanja in s tem v celoti odpravi potrebo po papirni dokumentaciji. Omogočena je tudi povezava z obstoječimi zalednimi okolji (ERP, CRM, skladiščni sistemi).

Načrtovanje:

elektronsko sprejemanje naročil,

načrtovanje optimalnih poti na podlagi zemljevida,

določanje kontrolnih točk (geolokacij) in časovnih opozoril,

optimizacija virov (voznik, tovorno vozilo, prikolica),

multimodalni transport,

stroškovna optimizacija,

koledar zasedenosti virov.

Komunikacija:

informacije o lokaciji tovornega vozila in fazi izvedbe transporta,

elektronska dokumentacija (nalogi, zapisnik o poškodbi, pogodbe, CMR, pregled vozila, pooblastila),

samodejna obvestila pred in po dostavi,

obvestilo o doseganju kontrolnih točk (geolokacij) v predpisanem času,

sledljivo sporočanje med zaposlenimi.

Poročanje in nadzor:

poslovna analitika (naročnik, zasedenost virov, uspešnost, stroškovne primerjave),

kartica z informacijami o preteklih aktivnostih vozila, voznika in stranke,

GPS sledenje in zgodovina,

integracija z zalednim ERP okoljem in priprava obračuna v realnem času.

samodejno opozorilo (naročniku in izvajalcu) v primeru odstopanj pri načrtovanem transportu,

statistični podatki o aktivnostih, analize odstopanj.

Okolje MSP logistika

Je okolje za načrtovanje, komunikacijo in poročanje.

Omogoča elektronsko poslovanje z naročniki (sprejem naročil, obveščanje, izdaja računa).

Transparentni zaslon_zemljevid4

Storitev v oblaku je dostopna preko poljubnega spletnega brskalnika.

Pripravljeno za integracijo z zalednim okoljem (ERP, CRM, skladiščni sistemi).

Preverite na kakšne načine Mobilno Storitveno Platformo že uporabljajo v različnih podjetjih:

Transportni proces

MSP podpora na terenu

Delovne naloge voznika tovornega vozila so v celoti podprte z Mobilno Storitveno

Platformo na robustni pametni napravi:

 • navigacija za tovorna vozila,
 • obveščanje v realnem času,
 • spremna dokumentacija: CMR, transportni nalog, popis stanja tovora, dostavna dokumentacija in zajem fotografije tovora.

V vašem podjetju procesi potekajo popolnoma drugače?

Preverite na kakšne načine lahko uporabljate Mobilno Storitveno Platformo.

NAROČILO:

 • Ustvarjanje naročil (elektronsko prejemanje naročil s strani naročnika) preko portala ali z ročnim vnosom.
 • Ustaljena (pogodbena) naročila.
 • Pregled naročil.

Potrjevanje naročila:

Prejeto naročilo Preverjanje bonitete Ponudba Potrditev ponudbe

NAČRTOVANJE TRANSPORTA:

 • Prikaz lokacij nakladov in razkladov na zemljevidu (GPS lokacije ali točen naslov prejemnika).
 • Optimizacija nakladalnega prostora (oblikovanje transportnih enot).
 • Določanje kontrolnih točk na poti.
 • Organizacija del in razpoložljivih virov (voznikov in vozil).
 • Kombinacija prekladov in vmesnih skladiščenj.
Transporti

IZVAJANJE TRANSPORTA:

 • Sledenje faz transporta.
 • Podrobne informacije o stanju vozila.
 • Zgodovina vožnje.
 • Grafični prikaz parametrov vožnje.
 • Pregled lokacij tovornih vozil, tovornih enot in voznikov.
 • Spremljanje transporta na zemljevidu.
 • Lažje kombiniranje voznikov.
 • Dostop do informacij: doseganje kontrolnih točk, izredni dogodki na poti, stroški, dostave.

DOSTAVA:

 • Samodejno ugotavljanje pričakovanega časa razklada.
 • Obvestilo o pričakovanem času razklada.
 • Podpis dostavne dokumentacije v MSP.
 • Elektronsko pošiljanje dostavnih dokumentov na elektronski naslov naročnika in v lastno podjetje.

POVRATEK

Servisna delavnica in spremni certifikati:

 • Na podlagi popisa stanja vozil se kreirajo poročila za servisno delavnico.
 • Servisna delavnica je pred povratkom obveščena o stanju tovornih vozil.
 • Opozorila vezana na servisne in zakonodajne intervale.

ANALITIKA IN POSLOVNO POROČANJE:

 • Sledenje vozila in poročanje.
 • Zgodovina premikov, sled.
 • Skupinski in individualni vpogled.
 • Beleženje hitrosti.
 • Pregled nad lokacijami kamionov, tovorki in vozniki.
 • Statistični pregledi.
 • Primerjave uspešnosti in stroškov.
Analiza

Transportne kartice

Kartica vozila in prikolice:

 • Transportni nalogi.
 • Poraba.
 • Potrošni material.
 • Kilometrina.
 • Okvare.
 • Transporti.
 • Popravila.

Kartica voznika:

 • Transportni nalogi.
 • Prekrški.
 • Okvare.
 • Povprečna poraba goriva.
 • Ostali stroški.

Kartica stranke:

 • Naročila.
 • Promet (ki izhaja iz ponudbenih vrednosti).

Preverite vse o tehničnih informacijah delovanja MSP Logistika!