Rešitev MSP Logistika je plod sodelovanja podjetij i-Rose in Telekoma Slovenije

MSP LOGISTIKA

Omogoča:

 • grafično načrtovanje transportov,
 • digitalizacijo naročil,
 • povezave s plačilnimi karticami, transportnimi borzami, računovodskimi sistemi,
 • optimizacijo stroškov,
 • avtomatsko pripravo obračunov in poslovnih poročil.

Načrtovanje:

 • Elektronsko sprejemanje naročil
 • Načrtovanje optimalnih poti na podlagi zemljevida
 • Določanje kontrolnih točk (geolokacij) in časovnih opozoril
 • Optimizacija virov (voznik, tovorno vozilo, prikolica)
 • Stroškovna optimizacija
 • Koledar zasedenosti virov

Komunikacija:

 • Informacije o lokaciji tovornega vozila in fazi izvedbe transporta
 • Elektronska dokumentacija (nalogi, zapisnik o poškodbi, pogodbe, CMR, pregled vozila, pooblastila)
 • Samodejna obvestila pred in po dostavi
 • Obvestilo o doseganju kontrolnih točk (geolokacij) v predpisanem času
 • Zgodovina komunikacije

Poročanje in vpogled:

 • Avtomatsko generiranje poročil
 • Dostop do statističnih podatkov o aktivnostih
 • Zgodovina aktivnosti vozila in voznika
 • Zgodovina opravil pri stranki
 • GPS sledenje in zgodovina
 • Integracija z zalednim ERP okoljem in priprava obračuna v realnem času
 • Samodejno opozorilo (naročnika in izvajalca) v primeru odstopanj pri načrtovanem transportu

Zajema tako zaledno pisarno kot voznike.

Vašemu podjetju poenoti kreiranje transportov (sprejem naročil, planiranje nakladov in razkladov s pomčojo grafičnega planiranja, določanje kontrolnih točk oz. geolokacij).

Voznikom omogoči elektronsko uporabo spremne tovorne dokumentacije in med drugim tudi zajem podpisov in fotografij (npr. fotografije tovora, računov, poškodb …).

Vsi podatki so skoraj takoj preneseni v vaš zaledni sistem.

Omogočeno je tudi sledenje vozil s funkcijami geo-ograde (ang. geo-fence) in spremljanje časovnice pri izvajanju transportnega procesa. Uporaba MSP Logistike avtomatizira procese naročanja in poročanja in s tem v celoti odpravi potrebo po papirni dokumentaciji. Omogočena je tudi povezava z obstoječimi zalednimi okolji (ERP, CRM, skladiščni sistemi).


Okolje MSP Logistika

Je okolje za načrtovanje, komunikacijo in poročanje.

Omogoča elektronsko poslovanje z naročniki (sprejem naročil, obveščanje, izdaja računa).

Transparentni zaslon_zemljevid4

Storitev v oblaku je dostopna prek poljubnega spletnega brskalnika.

Okolje je pripravljeno za integracijo z zalednim okoljem (ERP, CRM, skladiščni sistemi).

Preverite, na kakšne načine MSP Logistiko že uporabljajo v različnih podjetjih:

Transportni proces

NAROČILO:

 • Ustvarjanje naročil (elektronsko prejemanje naročil s strani naročnika) preko portala ali z ročnim vnosom
 • Ustaljena (pogodbena) naročila
 • Pregled naročil

Potrjevanje naročila:

Prejeto naročilo Preverjanje bonitete Ponudba Potrditev ponudbe

NAČRTOVANJE TRANSPORTA:

 • Prikaz lokacij nakladov in razkladov na zemljevidu (GPS lokacije ali točen naslov prejemnika)
 • Optimizacija nakladalnega prostora (oblikovanje transportnih enot)
 • Določanje kontrolnih točk na poti
 • Organizacija del in razpoložljivih virov (voznikov in vozil)
 • Kombinacija prekladov in vmesnih skladiščenj
Transporti

IZVAJANJE TRANSPORTA:

 • Obveščanje v realnem času
 • Navigacija za tovorna vozila
 • Zgodovina poti
 • Podrobne informacije o stanju vozila
 • Grafični prikaz parametrov vožnje
 • Pregled nad lokacijami tovornih vozil, tovornih enot in voznikov
 • Dostop do informacij: doseganje kontrolnih točk, izredni dogodki na poti, stroški, dostave
 • Digitalizirana spremna dokumentacija: CMR, transportni nalog, popis stanja tovora, dostavna dokumentacija, zajem fotografij

DOSTAVA:

 • Samodejno ugotavljanje pričakovanega časa razklada
 • Obvestilo o pričakovanem času razklada
 • Zajem podpisa
 • Elektronsko pošiljanje izpolnjene dokumentacije na elektronski naslov naročnika
 • Prenos podatkov neposredno v zaledni sistem

SERVIS:

 • Kreiranje poročila za servisno delavnico na podlagi popisa stanja vozil
 • Obveščanje servisne delavnice o stanju tovornih vozil
 • Opozorila vezana na servisne in zakonodajne intervale

VPOGLED IN POROČILA:

 • Sledenje in poročanje
 • Zgodovina premikov
 • Skupinski in individualni vpogled
 • Beleženje hitrosti
 • Pregled nad lokacijami kamionov, tovorki in vozniki
 • Vpogled v stroške
 • Statistični pregledi
Analiza

Transportne kartice

Kartica vozila in prikolice:

 • Transportni nalogi
 • Poraba
 • Potrošni material
 • Kilometrina
 • Okvare
 • Transporti
 • Popravila

Kartica voznika:

 • Transportni nalogi

 • Prekrški

 • Okvare

 • Povprečna poraba goriva

 • Ostali stroški

Kartica stranke:

 • Naročila

 • Promet (ki izhaja iz ponudbenih vrednosti)