MSP ZAVAROVALNIŠTVO

V gospodarski panogi finančne institucije je Mobilna Storitvena Platforma že v uporabi predvsem na področju zavarovalništva. MSP Zavarovalništvo je nepogrešljivo orodje predvsem pri likvidacijah škode in sklepanju zavarovalniških ponudb (življenjska zavarovanja, premoženjska zavarovanja in skadencar).

MSP Zavarovalništvo je okolje, nameščeno na sodobni platformi, na kateri si naročnik po lastnih potrebah pripravlja poslovna pravila. Ta terenskim delavcem nudijo podporo pri izvajanju najrazličnejših delovnih opravil.

 • Elektronska izdaja dokumentov na terenu.
 • Interaktivna kontrola vnesenih podatkov.
 • Zgodovina dogodkov vezanih na ciljno osebo.​
 • Interna, tehnična in marketinška dokumentacija.
 • Formalizacija sklepanja zavarovanj.
 • Nadzorovano pošiljanje dokumentov.​
 • Elektronski repozitorij dokumentov.​
 • Evidentiranje uporabe dokumentov.​
 • Avtomatski klici.
 • Opombe za obisk.
 • Intervencije.
 • Potni nalogi.
Inisa1
Inisa2

Preverite na kakšne načine Mobilno Storitveno Platformo že uporabljajo v različnih podjetjih:

Začnite z uporabo MSP Zavarovalništvo sedaj.

Pridobili boste:

 • Povečanje učinkovitosti terenske ekipe.
 • Hiter pretok podatkov med zalednim sistemom in terensko ekipo.
 • Avtomatska napotitev terenske ekipe na ciljne naslove.
 • Načrtovanje obiskov in obhodnih poti.
 • Pregled nad delom na terenu.
 • Beleženje geo-koordinat in časa dogodkov.
 • Možnost integracije zunanjih servisov.
 • KPI poročila v skladu z zahtevami podjetja.

V vašem podjetju procesi potekajo popolnoma drugače?

Preverite na kakšne načine lahko uporabljate Mobilno Storitveno Platformo.

Inisa3
Inisa4

Rešitve in funkcionalnosti:

 • Načrtovanje poti.
 • Integracija z zalednim sistemom.
 • Geografska lokacija obiska (GPS koordinate).
 • Merjenje časa obiska pri stranki.
 • Preverjanje vnesenih podatkov (davčne številke, TRR, naslov).
 • Rešitev temelji na t.i. »web service« klicu.
 • Elektronski SEPA obrazec.

 • Varovanje podatkov o naročnikih.
 • Telefonske storitve preko MSP.
 • Integracija s telefonsko centralo.
 • Samodejna sinhronizacija.
 • Varovanje pred zlorabami.
 • Onemogočeno prirejanje podatkov, opozorila na sum poskusa poneverbe podatkov.