ENERGETSKA INDUSTRIJA

Splošne funcionalnosti

 • Priročno skladišče – razknjiženje zalog delov, materiala
 • Planiranje
 • IM – instantna dokumentirana komunikacija z zaledno tehnično podporo
 • Formalizacija postopka na terenu
 • Potni nalog
 • GEO Fencing
 • Avtomatizirano opozarjanje glede na postavljene kriterije
 • Zajem slike
 • Zajem podpisa
 • Navigacija
 • Popolna asinhrona podpora / Android OS
 • Podpora RFID, NFC, BarCode

Integracija (Web Service integracija)

Baza Znanja

 • Samodejna gradnja baze znanja
 • Forum baze znanja, uredniški pristop
 • Tehnična dokumentacija
Elektro 4

Linijsko in točkovno vzdrževanje

 • Redno in intervencijsko vzdrževanje elektroenergetskih objektov in naprav na vseh nivojih
 • Gradnja novih SN, NN in VN objektov, izvajanje obnov ter nadomestitev in povečanja zmogljivosti obstoječih naprav
 • Agregiranje opravil na delovnih nalogih
 • Nivojski delovni nalogi

Izgradnja NN priključkov

 • Izgradnja NN priključkov
 • Priključitev distribucijskih omrežij
 • Upravljanje s števci (vgradnja, zamenjava, odstranitev, parametrizacija)
 • Ostale tržne storitve (menjava varovalk)