Z digitalizacijo in uvedbo MSP nadomestite papirno poslovanje. Z nadomestitvijo papirnega poslovanja in elektronske prevoznice se tudi fizičen kontakt med zaledno pisarno in skladiščem zmanjša na minimum. Celoten plan dela je na napravi voznika. Ni več potrebe, da se vozniki zbirajo na enem mestu oziroma da imajo kontakt z zaledno pisarno ali skladiščem. Ob zaključku postopka pa je s pomočjo MSP mobilnega klienta ključna oseba avtomatsko na svoj elektronski naslov obveščena o zaključku.

_MSP Logistika

Prevoznica in ostala potrebna dokumentacija v procesu oskrbne verige se  lahko avtomatsko pošlje na potrebne elektronske naslove na dostavni lokaciji. Voznik ob razkladu počaka v vozilu in nima nikakršnega fizičnega kontakta s skladiščnikom.  Obstaja več načinov,  za vse pa je pomembno, da zmanjšamo osebni stik na minimum in smo tako odgovorni da ljudi okoli nas.

V podjetju i-Rose imamo večletne izkušnje na področju digitalizacije različnih poslovnih procesov. Naše rešitve delujejo na katerikoli Android napravi. Za izvedbo procesa digitalizacije je dovolj že pametni telefon poljubne velikosti zaslona.

Tudi mi smo odgovorni do naših sodelavcev; na podlagi izkušenj uvedbe projektov digitalizacije doma in v tujini vam lahko celoten proces vzpostavimo in pripravimo za uporabo popolnoma na daljavo, brez osebnega kontakta.

Verjetno imate na tej točki pomisleke glede izobraževanja zaposlenih in uvedbe novega procesa? Tudi na to nismo pozabili!

Vodilo našega razvoja je vzdrževati rešitve, ki so uporabniku prijazne in za katere ni potrebnega obsežnega izobraževanja. Vsak, ki zna uporabljati pametni telefon, brez težav uporablja tudi naše rešitve.

Interna logistika infografika