KAKO VAM MSP POMAGA PRI RASTI VAŠEGA PODJETJA?

NAČRTOVANJE

Uporabnik Mobilne Storitvene Platforme lahko samostojno načrtuje poti, obiske in opravila v aplikaciji, lahko pa mu jih dodelite preko vmesnika.

Zaposleni na terenu ima na voljo tudi naslednje podatke in funkcije:

 • podrobnosti o stranki ali delovnem mestu,
 • podrobnosti o artiklih in uporabljenih sredstvih,
 • določanje termina za obisk,
 • navigacija,
 • reklamacije,
 • izvedba anket,
 • zajem podpisa,
 • izpis in tiskanje podatkov zaključenih opravil,
 • prenos končanih opravil.

KOMUNIKACIJA MED ZAPOSLENIMI

Za večjo učinkovitost na terenu MSP omogoča komunikacijo med zaposlenimi. Poteka preko kratkih sporočil v aplikaciji, izbirate pa lahko med različnimi možnostmi komuniciranja: skupinsko sporočanje, sporočanje med oddelki in komunikacija med zaposlenimi na terenu in na sedežu podjetja.

MOBILNI DOSTOP DO DOKUMENTACIJE

Na uporabniškem vmesniku MDA mobilna dokumentacija (Mobile Data Access) lahko zaposleni na terenu dostopa do tehnične in marketinške dokumentacije.
 

Z vmesnikom MDA ima uporabnik omogočen dostop do:

 • reklamne dokumentacije (katalogi, letaki, videi, predstavitve v ppt. obliki),
 • tehnične dokumentacije,
 • servisne dokumentacije (priročniki za servis),
 • interno obveščanje uporabnikov.

Dostop do dokumentacije lahko prilagodite glede na dodeljene uporabniške pravice. S pomočjo uporabniškega vmesnika pa si lahko zaposleni na terenu dokumentacijo naloži tudi sam.

Iskanje dokumentacije v MDA je enostavno. Iščete lahko z vnosom v iskalno polje ali preko črtne kode.

Dokumentacijo lahko preko e-pošte pošiljate direktno iz MDA.

KATALOGI IN PODATKI O STRANKAH, ARTIKLIH IN SREDSTVIH

Podatki o strankah:

 • Osnovne informacije: naziv, naslov, telefonske številke, e-pošta, limit, blokada.
 • Informacije o preteklih aktivnostih pri stranki: obiski, naročila.
 • Načrtovana, realizirana opravila in obiski.
 • Prilagojena plačilna politika posamezne stranke.
 • Odprte postavke, seznam zadnjih plačil.
 • Povezava z navigacijo.
 • Seznam lahko filtrirate po: nazivu, prodajnem področju, naslednjem predvidenem obisku in oddaljenosti uporabnika.

Podatki o artiklih:

 • Osnovne informacije: naziv in ID artikla, prodajna cena, nabavna cena, cena z davkom.
 • Povezava z aplikacijo MDA – dostop do katalogov artiklov in tehnične dokumentacije.
 • Opis in fotografija artikla.
 • Razvrstitev po blagovnih znamkah ali drugih skupinah.
 • Pregled zalog po vseh skladiščih, možnost lastnega skladišča.
 • Vodenje evidence medskladiščnega izdajanja artiklov.
 • Identifikacija artiklov po šifrantih in črtnih kodah.
 • Prilagojena cenovna politika za določanje popustov po posameznih skupinah artiklov.
 • Asortiman artiklov vezan na stranko oziroma na lokacijo.

Podatki o sredstvih:

 • Osnovne informacije: naziv, ID, opis in črtna koda matičnega sredstva.
 • Kategorija sredstev.
 • Zaloga sredstev (v skladišču in na vozilu).
 • Prikaz zgodovinskih podatkov iz delovnih nalogov (zadnjih 10).
 • Datum opisa sredstva.

ZGODOVINA IZVEDENIH DEL

PODPIS NA DLANČNIKU

Vse obrazce in naloge, ki jih izpolni zaposleni na terenu, stranka podpiše na tabličnem računalniku v aplikaciji Mobilna Storitvena Platforma MSP.

ZAJEM FOTOGRAFIJ

V željenem obrazcu ali nalogu lahko za dodatno evidenco dodate možnost zajema fotografij.

VODENJE ZALOG

 • Zaloge v centralnem skladišču.
 • Zaloge v ostalih (mobilnih) skladiščih.
 • Lastna zaloga v vozilu.
 • Razknjiževanje zalog v skladu s porabo.

DAVČNA BLAGAJNA

MSP vam na terenu omogoča brezgotovinsko ali gotovinsko poslovanje. Rešitev je v skladu z zakonodajo o davčnih blagajnah.

Pri izpisu računa imate opcijo, da se popolnoma izognete papirnemu poslovanju. Lahko ga pošljete na strankin in svoj elektronski naslov (na vnaprej predviden elektronski naslov ali preko vnosa v MSP). V kolikor želite, pa lahko tudi na terenu natisnete račun. V MSP napisan račun opremimo z vašim logotipom in drugimi pomembnimi podatki.

TISKANJE DOKUMENTOV

MSP deluje na napravah z operacijskim sistemom Android , kar omogoča uporabo raznovrstnih naprav od večjih pametnih telefonov, tabličnih računalnikov do industrijskih dlančnikov.

Z Bluetooth povezavo pa se enostavno poveže še dodatna strojna oprema (tiskalniki, čitalci črtnih kod).

SAMODEJNO POŠILJANJE DOKUMENTOV PO ELEKTRONSKI POTI

MSP vam omogoča rešitev generatorja za poročanje. Vaše stranke iz okolja MSP dobijo obvestilo o zaključku storitve v trenutku, ko je bila ta opravljena.

Primer uporabe generatorja za poročanje pri servisu:

Tehnik v MSP izpolni delovni nalog, na katerem označi izvedene postopke, porabljen material in ostale poljubne podatke. Ob zaključku naredi posnetek stanja (zajame fotografijo) in kontaktno osebo pri stranki prosi za podpis. Ko so vnešeni vsi podatki, ključna oseba prejme elektronsko potrdilo v PDF ali drugem formatu na svoj elektronski naslov.

Generator za poročanje je možno vključiti pri vseh področjih uporabe MSP.

IZVAJANJE POSLOVNIH PROCESOV (WORKFLOW)

Okolje MSP zagotavlja izvajanje poljubnih terenskih opravil in poslovnih procesov. Slednje je mogoče enostavno urejati in pripravljati ter distribuirati med uporabnike MSP.

Glede izvajanja in spremljanja mobilnih procesov se MSP popolnoma prilagodi zahtevam vašega podjetja.

MSP poskrbi za vsebinsko preverjanje zajetih podatkov in za potrebne zaledne preverbe in izračune. Poskrbi pa tudi za generiranje vse ustrezne spremne dokumentacije: priporočila, ponudba, pogodba, dobavnica, zapisnik, popis konkurence in prodajna dokumentacija, davčna blagajna, predstavitev zastopnika …

DOLOČANJE LOKACIJE

Okolje MSP Insight, v osnovi zagotavlja:

 • Prikaz lokacije, kjer se izvaja posamezna naloga oziroma storitev.
 • Prikaz izvedbe po uporabniku v izbranem časovnem intervalu.

Z nadgradnjo pa:

 • Geo-fencing – nadgradnja s podatki o geolokacijah z opozorili na odstopanja od predvidenih lokacij izvedbe, poročanjem o odstopanjih in možnostjo za samodejno izračunavanje kilometrin.
 • Sledenje gibanja na terenu.

POROČANJE