Učinkovita povezava med poslovanjem v pisarni in na oddaljenih lokacijah.  

O MSP:

Elektronski zajem podatkov na terenu

Online ali offline

Na napravah z OS Android

Povezava z zalednimi sistemi - takojšen prenos podatkov

Optimizacija procesov


Zakaj MSP?

VEČJA PRODUKTIVNOST

 • Optimalno planiranje posegov
 • Dostop do podatkov
 • Elektronski zajem podatkov
 • Manj administrativnega dela

BOLJŠA PREGLEDNOST

 • Podatek o lokaciji opravila na terenu
 • Podatek o času opravila na terenu
 • Zajem fotografij in videa
 • Zajem podpisa

KONKURENČNA PREDNOST

 • Hitrejši odzivni čas
 • Dostop do tehnične in prodajne dokumentacije
 • Podatki o opravilih v realnem času
 • Prednostno opravljanje opravil

ZADOVOLJSTVO STRANK

 • Dogovori in prodaja so zaključeni na terenu
 • Dostop do ključnih podatkov o stranki in do marketinške dokumentacije
 • Dostop do zgodovine opravil

BOLJŠA KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med uporabniki in uporabniki ter zaledno pisarno
 • Transparentnost načrtovanja
 • Sledljivost komunikacije
 • GPS sledenje

Pred MSP

Z MSP

 • Brez vpogleda v delo in slaba komunikacija med zaledno pisarno in terenom​
 • Vpogled v terensko delo in prenos podatkov v ERP sistem
 • Izguba dokumentacije
 • Vsa dokumentacija je digitalizirana
 • Dolg proces načrtovanja (dvojno planiranje enega opravila, prioritete)
 • Pregled nad načrtovanimi opravili in viri
 • Dolgi poslovni procesi
 • Veliko administrativnega dela po končanih opravilih
 • Opravila so zaključena že na terenu (ni dodatne obdelave obrazcev)
 • Podatki preneseni v ERP sistem in/ali poslani prek e-pošte
 • Nedostopnost dokumentacije
 • Dostop do dokumentacije v e-obliki (navodila, priročniki, marketinški material, zgodovina opravil …)
 • Ni sledenja komunikacije
 • Nedostopna zgodovina opravil
 • Sledljiva komunikacija in zgodovina opravil
 • Sledenje GPS
 • GEO-ograde