V KATERIH GOSPODARSKIH PANOGAH JE MSP ŽE PRISOTNA?

Mobilna storitvena platforma (MSP) se prilagodi procesom v vašem podjetju in nudi podporo vsem terenskim opravilom. Preverite panoge, kjer je MSP že prisotna in na kakšen način naši partnerji že uporabljajo mobilno podporo.

PRODAJA

Pospeševanje prodaje, prodaja in sprejem naročil, ambulantna prodaja, davčna blagajna, dostava

MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Digitalizacija servisno-vzdrževalnih procesov

TRANSPORT IN LOGISTIKA

Transport in logistika, storitve servisa in vzdrževanja ter podobne dejavnosti

PROIZVODNJA IN INFRASTRUKTURA

Procesi vzdrževanja, namestitve, servisa opreme, reklamacij in drugih procesov

FINANČNE INSTITUCIJE

Zavarovalništvo: likvidacija škode, sklepanje zavarovalniških ponudb. Bančništvo: trženje storitev

LOKALNA UPRAVA

Komunalna infrastruktura, skrb za sredstva, podpora izvedbe sej občinskega sveta

ELEKTRO

Elektro področje, vzdrževanje, montaže, pregledniki, popisi števcev ...