V KATERIH GOSPODARSKIH PANOGAH JE MSP ŽE PRISOTNA?

Mobilna Storitvena Platforma se prilagodi procesom v vašem podjetju in nudi podporo vsem terenskim opravilom. Preverite panoge, kjer je MSP že prisotna in na kakšen način naši partnerji že uporabljajo mobilno podporo.

TRGOVINA IN TURIZEM

Terenska prodaja, pospeševanje prodaje, prodaja in sprejem naročil, davčna blagajna, dostava.

TRANSPORT IN LOGISTIKA

Transport in logistika, storitve servisa in vzdrževanja ter podobne dejavnosti.

PROIZVODNJA IN INFRASTRUKTURA

Procesi vzdrževanja, namestitve, servisa opreme, reklamacij in drugih procesov.

FINANČNE INSTITUCIJE

Zavarovalništvo: likvidacija škode, sklepanje zavarovalniških ponudb. Bančništvo: trženje storitev.

LOKALNA UPRAVA

Komunalna infrastruktura, skrb za sredstva, podpora izvedbe sej občinskega sveta.