Rešitev MSP Logistika je plod sodelovanja podjetij i-Rose in Telekoma Slovenije

MSP LOGISTIKA

Okolje MSP Logistika zagotavlja celostno procesno podporo vsem logističnim procesom, od načrtovanja do izvedbe.

Omogoča:

 • grafično načrtovanje transportov,
 • digitalizacijo naročil,
 • povezave s plačilnimi karticami, transportnimi borzami, računovodskimi sistemi,
 • optimizacijo stroškov,
 • avtomatsko pripravo obračunov in poslovnih poročil.

Zajema tako zaledno pisarno kot voznike.

Vašemu podjetju poenoti kreiranje transportov (sprejem naročil, planiranje nakladov in razkladov s pomčojo grafičnega planiranja, določanje kontrolnih točk oz. geolokacij).

Voznikom omogoči elektronsko uporabo spremne tovorne dokumentacije in med drugim tudi zajem podpisov in fotografij (npr. fotografije tovora, računov, poškodb …).

Vsi podatki so skoraj takoj preneseni v vaš zaledni sistem.

Omogočeno je tudi sledenje vozil s funkcijami geo-ograde (ang. geo-fence) in spremljanje časovnice pri izvajanju transportnega procesa. Uporaba MSP Logistike avtomatizira procese naročanja in poročanja in s tem v celoti odpravi potrebo po papirni dokumentaciji. Omogočena je tudi povezava z obstoječimi zalednimi okolji (ERP, CRM, skladiščni sistemi).

Načrtovanje:

 • Elektronsko sprejemanje naročil
 • Načrtovanje optimalnih poti na podlagi zemljevida
 • Določanje kontrolnih točk (geolokacij) in časovnih opozoril
 • Optimizacija virov (voznik, tovorno vozilo, prikolica)
 • Stroškovna optimizacija
 • Koledar zasedenosti virov

Komunikacija:

 • Informacije o lokaciji tovornega vozila in fazi izvedbe transporta
 • Elektronska dokumentacija (nalogi, zapisnik o poškodbi, pogodbe, CMR, pregled vozila, pooblastila)
 • Samodejna obvestila pred in po dostavi
 • Obvestilo o doseganju kontrolnih točk (geolokacij) v predpisanem času
 • Sledljivo sporočanje med zaposlenimi.

Poročanje in nadzor:

 • Poslovna analitika (naročnik, zasedenost virov, uspešnost, stroškovne primerjave)
 • Kartica z informacijami o preteklih aktivnostih vozila, voznika in stranke
 • GPS sledenje in zgodovina
 • Integracija z zalednim ERP okoljem in priprava obračuna v realnem času
 • Samodejno opozorilo (naročnika in izvajalca) v primeru odstopanj pri načrtovanem transportu,statistični podatki o aktivnostih, analize odstopanj

Okolje MSP logistika

Je okolje za načrtovanje, komunikacijo in poročanje

Omogoča elektronsko poslovanje z naročniki (sprejem naročil, obveščanje, izdaja računa)

Transparentni zaslon_zemljevid4

Storitev v oblaku je dostopna preko poljubnega spletnega brskalnika

Pripravljeno za integracijo z zalednim okoljem (ERP, CRM, skladiščni sistemi)

Preverite, na kakšne načine MSP Logistiko že uporabljajo v različnih podjetjih:

Transportni proces

MSP Logistika v celoti podpre delovne naloge voznika tovornega vozila.

 • Navigacija za tovorna vozila
 • Obveščanje v realnem času
 • Spremna dokumentacija: CMR, transportni nalog, popis stanja tovora, dostavna dokumentacija, zajem fotografij

NAROČILO:

 • Ustvarjanje naročil (elektronsko prejemanje naročil s strani naročnika) preko portala ali z ročnim vnosom.
 • Ustaljena (pogodbena) naročila.
 • Pregled naročil.

Potrjevanje naročila:

Prejeto naročilo Preverjanje bonitete Ponudba Potrditev ponudbe

NAČRTOVANJE TRANSPORTA:

 • Prikaz lokacij nakladov in razkladov na zemljevidu (GPS lokacije ali točen naslov prejemnika).
 • Optimizacija nakladalnega prostora (oblikovanje transportnih enot).
 • Določanje kontrolnih točk na poti.
 • Organizacija del in razpoložljivih virov (voznikov in vozil).
 • Kombinacija prekladov in vmesnih skladiščenj.
Transporti

IZVAJANJE TRANSPORTA:

 • Sledenje faz transporta.
 • Podrobne informacije o stanju vozila.
 • Zgodovina vožnje.
 • Grafični prikaz parametrov vožnje.
 • Pregled lokacij tovornih vozil, tovornih enot in voznikov.
 • Spremljanje transporta na zemljevidu.
 • Lažje kombiniranje voznikov.
 • Dostop do informacij: doseganje kontrolnih točk, izredni dogodki na poti, stroški, dostave.

DOSTAVA:

 • Samodejno ugotavljanje pričakovanega časa razklada
 • Obvestilo o pričakovanem času razklada
 • Podpis dostavne dokumentacije na Android napravi
 • Elektronsko pošiljanje dostavnih dokumentov na elektronski naslov naročnika in v lastno podjetje

POVRATEK

Servisna delavnica in spremni certifikati:

 • Na podlagi popisa stanja vozil se kreirajo poročila za servisno delavnico.
 • Servisna delavnica je pred povratkom obveščena o stanju tovornih vozil.
 • Opozorila vezana na servisne in zakonodajne intervale.

ANALITIKA IN POSLOVNO POROČANJE:

 • Sledenje vozila in poročanje
 • Zgodovina premikov, sled
 • Skupinski in individualni vpogled
 • Beleženje hitrosti
 • Pregled nad lokacijami kamionov, tovorki in vozniki
 • Statistični pregledi
 • Primerjave uspešnosti in stroškov
Analiza

Transportne kartice

Kartica vozila in prikolice:

 • Transportni nalogi
 • Poraba
 • Potrošni material
 • Kilometrina
 • Okvare
 • Transporti
 • Popravila

Kartica voznika:

 • Transportni nalogi
 • Prekrški
 • Okvare
 • Povprečna poraba goriva
 • Ostali stroški

Kartica stranke:

 • Naročila
 • Promet (ki izhaja iz ponudbenih vrednosti)

Preverite vse o tehničnih informacijah delovanja MSP Logistika!