Terensko delo in dostop do interneta

Terensko delo lahko podjetju predstavlja velik izziv. Poslovni procesi se izvajajo izven podjetja, kar v splošnem pomeni, da se lahko pripetijo situacije na katere nimamo vpliva. 

Ena izmed takšnih situacij je slaba internetna povezava ali celo odsotnost signala. V takšnem primeru se lahko pojavijo težave z dokumentacijo v digitali obliki.

Težava z internetno povezavo na terenu

Predstavljajte si, da ste lastnik podjetja in upravljate operacije na terenu, ki zahtevajo zbiranje podatkov z oddaljenega območja brez internetne povezave. Zaposleni na terenu se znajde v težavah, saj ne more dostopati do opravil in posledično tudi ne more zajti podatkov na terenu.

Takšne zagate podjetja običajno rešujejo s tiskanimi nalogi, ki jih nato v pisarni pretipkajo. Tako ponovno pride do podaljšanega časa od opravljene storitve, do izdaje računa, napak pri vnosuizgubljenih nalogov in podobnih težav.

Rešitev je asinhrona aplikacija

Asinhrona aplikacija, ki deluje v online in offline načinu, je pomembna, ker omogoča terenskim delavcem, da delajo ne glede na to, ali imajo dostop do interneta. To je še posebej pomembno v primerih, ko se terensko delo opravlja v oddaljenih ali zahtevnih okoljih, kjer je lahko internetna povezava omejena ali prekinjena.

S takšno aplikacijo lahko terenski delavci še naprej delajo in shranjujejo podatke, tudi če nimajo internetne povezave, in ko se povežejo z internetom, se podatki avtomatsko prenesejo v zaledno okolje. To omogoča, da se podatki v realnem času posodabljajo in delijo med različnimi uporabniki, tako da se izognemo zamudam in morebitnim napakam, ki bi lahko nastale zaradi neposodobljenih podatkov.

Prav tako, asinhrona rešitev, ki deluje v online in offline načinu, omogoča boljšo odzivnost aplikacije in hitrejše delo, saj uporabnik ni vezan na internetno povezavo.

S pomočjo naše rešitve lahko torej zaposlenim, ki delo opravljajo na terenu, omogočite zajem podatkov na svoje naprave in njihovo lokalno shranjevanje brez potrebe po internetni povezavi. Takoj, ko imajo zaposleni dostop do interneta, bodo podatki samodejno sinhronizirani v zaledno okolje, kar zagotavlja, da imate dostop do informacij, ki jih potrebujete za sprejemanje premišljenih odločitev.

Ne dovolite, da zunanji dejavniki vplivajo na vaše poslovanje.

Certifikat odličnosti

V letu 2022 je podjetje i-Rose d.o.o. pridobilo certifikat odličnosti. Podjetje i-Rose d.o.o. izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med nabolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe statusa A kot simbola ocene bonitete odličnosti