Digitalizacija transportne logistike

Z odločitvijo za digitalizacijo poslovnih procesov se podjetje poda na naporno a nujno pot. Projekt digitalizacije, ki je na koncu uspešen s seboj prinaša kar nekaj izzivov:

 • Spoznavanje z lastnimi poslovnimi procesi, optimiziranje procesov in njihova formalizacija
 • Izbira ustrezne programske opreme, ki bo uspešno podprla ciljne poslovne procese
 • Uvajanje in prilagajanje programske opreme
 • Izobraževanje sodelavcev in ozaveščanje o koristi digitalizacije

Pot digitalizacije bi lahko poimenovali tudi pot samospoznavanja, kar pa ni vedno enostavno. Morda je tudi to razlog, da mnogo ambiciozno zastavljenih projektov ne uspe ali pa ne prinese pričakovanih rezultatov.

Kako zmanjšati tveganje?

V podjetju i-Rose d.o.o. ponujamo široko paleto programskih rešitev za transportno logistiko in logistiko terenskega dela, pod skupnim imenom MSP TMS.

 • TMS (transport management software)
 • Portalske rešitve za naročnike (stranke) in podizvajalce
 • Popolno mobilno podporo delovnemu mestu voznika
 • ePOD – electronic proof of delivery
 • optimizacija dostavnih poti
 • slot management

Navedeni sklopi rešitev so modularni in jih je mogoče uvajati delno ali postopoma. Posamezni moduli rešujejo določene zaokrožene sklope izzivov s katerimi se srečuje podjetje, sestavljanka modulov pa se določi glede na potrebe posameznega poslovnega okolja.

Zares učinkovite programske rešitve niso samostojno otočki v informacijskem ekosistemu, temveč so to tiste rešitve, ki se znajo učinkovito povezovati in integrirati s preostalimi, kot so kot so ERP, CRM in WMS.

Sklop rešitev MSP TMS ne vsebuje le vmesnike za integracijo z zalednimi rešitvami, temveč tudi nabor že pripravljenih integracij s servisi kot so: telematika, identifikacija poslovnega partnerja, ponudniki kartičnih plačilnih storitev, preverjanje stanja v prometu, navigacija, izračuni stroškov predvidenih poti.

Odločitev za digitalizacijo je sprejeta, kako torej naprej..

Z izkušnjami, ki smo jih pridobili v treh desetletjih obstoja podjetja vam z veseljem pomagamo pri iskanju optimalne poti digitalizacije transprotne logistike.

Pomagamo vam določiti cilje, poiskati ozka grla ter področja, ki jih je smiselno digitalizirati najprej. Seveda se osredotočimo na tiste, kjer so prihranki in izzivi uvedbe v pravem ravnovesju.

 

Primeri uspešne uvedbe rešitev digitalizacije

Navedeni primeri so v praksi delujoči in za njimi stojijo resnična podjetja in resnični uporabniki.

 

Transportno podjetje, 100 zaposlenih

Podjetje s 100 zaposlenimi in 80 vlačilci, ki opravlja storitve distribucije v long distance segmentu se je odločilo za celovito digitalizacijo poslovanja. Papirni dokumenti so praktično izginili, za komunikacijo s strankami in naročniki pa uporabljajo portalski način dela in integracijske mehanizme samodejne izmenjave podatkov. Celotno planiranje transportov izvaja 1 disponent, obračun storitev pa 1 delavka v računovodstvu.

Z uvedbo celovite digitalizacije v svoje poslovanje so si zagotovili trdno osnovo za rast ob praktično istih stroških poslovanja zaledne pisarne (na začetku digitalizacije so imeli manj kot 40 vozil).

Rast podjetja je izjemna, investicija v digitalizacijo pa se je povrnila prej kot v letu dni, po primopredaji celotnega okolja.

Podjetje je danes eno izmed najuspešnejših v svojem segmentu v Republiki Sloveniji.

Mednarodno proizvodno podjetje, 1800 zaposlenih

Podjetje deluje v mesno predelovalni branži. Proizvaja trajne, sveže, hitro pokvarljive in izdelke zmrznjenega programa. Poseben izziv je lastna distribucija blaga. Podobno kot pekarne se tudi to podjetje sooča z izzivom ozkih časovnih oken dostave.

Z modulom MSP ePOD je podjetje pridobilo učinkovito in robustno rešitev za dodeljevanje planov razvoza, kontrolo naklada, sledenje šarž, elektronsko dobavnico, elektronski dokaz o dobavi, reklamacijski nalog, naročilo na terenu in spremljanje poti ter stroškov dostave.

V vsakem trenutku je zagotovljen natančen pregled nad zalogami v transportu in izpolnjevanjem plana razvoza.

MSP ePOD podjetju zagotalja tudi mobilno fiskalno blagajno in pa ambulantno prodajo.

Z investicijo v ePOD je podjetje nadomestilo staro obstoječo rešitev z novo, s širšim naborom funkcionalnosti in učinkovitejšim prenosom informacij.

 

Mednarodno logistično podjetje, 1000 zaposelnih

Podjetje je eden največjih transportni posrednikov (forwarder) na področju bivše Jugoslavije. Obvladovanje komunikacije z deset tisoči strankami, tisoči izvajalci logističnih storitev in neštetimi dostavnim mesti je izziv za vsakogar.

V podjetju smo vzpostavili:

 • portal za obvladovanje dela s podizvajalci

Digitalizirano dodeljevanje transportov podizvajalcu, podpora disponentu za planiranje posameznih voženj, odjemalec za mobilno napravo, sledenje vožnji (tovorku) in beleženje ključnih dogodkov – naklad, razklad, približevanj in oddaljevanje od ključne točke, zamude.

 • portal za naročnike
 • kompleksni portal za obvladovanje sprejema naročil in sledenja izvedbe

Portal je zasnovan za velike obremenitve. Naročniku posreduje vse vitalne informacije, ki jih potrebuje in omogoča ročni in paketni vnos naročil ter opramljanje pošiljk z ustreznimi oznakami (nalepka s transportnimi kodami)

 • podporo terenskemu delu

Produkt MSP zagotavlja robustno terensko podporo brez stalne internetne povezave, kar je izjemno pomembno za področja bivše Jugoslavije, Švice in držav s slabšo pokritostjo mobilnega omrežja.

Mobilni odjemalec MSP zagotavlja celotno delovno okolje voznika. Aktivno opozarjanje voznika na spremembe plana poti, usmerjanje preko zahtevanih točk, usmerjanje na izbrana počivališča ali črpališča, beleženje stroškov, spremljanje poti, alarmiranje zaledne pisarne ob zaznanih odstopanjih.

Voznik preko mobilnega odjemalce prejme vso potrebo transportno dokumentacijo v digitalni obliki, dostavo pa izvrši z zajemom podpisa prejemnika, slike dostavljenega tovorka in samodejnim zajemom lokacije dostave ter točnega časa dostave.

MSP zagotavlja tudi sprejem gotovine, fiskalne blagajne, leanpay integracijo, navigacijo, informacije o stranki in dostavnem mestu, klicanje stranke.

Investicija je podjetju zagotovila zamenjavo obstoječih rešitev in nadgrajevanje digitalizacije celotnega poslovanja.

Servisno podjetje, 100 zaposlenih

Podjetje se je soočalo z različnimi težavami na področju terenskega dela. Planiranje dela se je opravljalo na papirju, servisni nalogi so bili nepopolno izpolnjeni, do računovodstva so potovali tudi po nekaj dni ali pa so se celo izgubili, ni bilo pravega pregleda nad zalogami materiala, težko so planirali delovna sredstva, skratka celotno poslovanje je bilo nepregledno.

Z digitalizacijo servisa smo uvedli elektronsko planiranje dela, ki je enostavno za uporabo, hkrati pa precej bolj pregledno. Čas planiranja dela in razdeljevanja delovnih nalog smo skrajšali iz nekaj ur na nekaj minut. V blizu realnem času so serviserji na svoje naprave prejeli plan dela ter potrebno dokumentacijo za delo. V servisne naloge smo umestili obvezna polja, hkrati pa smo uredili tudi skladišča, ki razknjižijo zaloge materiala ter možnost planiranja delovnih sredstev. Ko je serviser zaključil servisni nalog se je ta v blizu realnem času vrnil v zaledno pisarno.

Poskrbeli smo tudi za integracijo z ERP, kar je zmanjšalo administrativna dela. Njihove poslovne procese smo skrajšali in povečali učinkovitost dela zaposlenih.

Investicija se je podjetju povrnila v 9 mesecih.

 

 

 

 

Vsak od nevedenih primerov predstavlja uspešno izvedeno celotno verigo korakov potrebnih za vpeljavo širšega ali ožjega nabora programskih rešitev.

Pomembno je zavedanje, da je ima vsako podjetje, vsak primer digitalizacije svoje značilnosti, kot imamo ljudje svoje osebnosti.

V projekte digitalizacije vključujemo izkušnje, ki smo jih pridobili, jih oblikujemo v najboljše industrijske prakse in skupaj z bodočimi uporabniki oblikujemo rešitev, ki poudari lastnosti in poslovne prednosti naročnika.

Digitalizacija prinaša preglednost, učinkovitost, izboljša pretok informacij, optimizacijo in prihranke. Z uporabo optimizacijskih algoritmov in umetne inteligence stroške na področju last mile logistike zmanjšamo za 30%. V povprečju se investicije v digitalizacijo poslovanja transportne logistike in terenskih storitev povrnejo prej kot v enem letu.