i-Rose v Transportu in logistiki

Do zmanjševanja stikov v oskrbni verigi z digitalizacijo

i-Rose v Transportu in logistiki, april 2020

Prevozniki sodijo v kategorijo za okužbe izpostavljenih oseb. Pri izvajanju delovnih procesov se srečujejo z mnogo osebami. Digitalizacija procese optimizira, odpravi osebne stike, prinese prihranke, lokacija izvajanja procesa pa ni več vezana na delovno mesto.

Uspešna primera digitalizacije v logistiki

Podjetje i-Rose je pred dvema letoma začelo s celotno prenovo logističnih procesov v podjetju Judež Transport d. o. o. Prenovili in avtomatizirali so logistične procese od sprejema naročil, naročniškega portala, pogajanj planiranja in spremljanja transportov do obračunov (vključno s trošarinami in delovnimi nalogi). Rezultati so povečani fleksibilnost in učinkovitost dela ter znižanje stroškov.

Potek dela:

  • Naročila se iz različnih kanalov stekajo v enoten bazen, sledi avtomatizirano pogajanje z naročniki.
  • Priprava plana transportov.
  • Objava plana na Android naprave voznikov.
  • Dokumentacija je digitalizirana, ni fizičnih stikov.
  • Vozniki imajo vse podatke na napravi, opozorjeni so na spremembe in izredne dogodke.
  • Izvedbeni podatki se avtomatsko prenašajo v zaledno pisarno.

V i-Rose so zaupanja vrednega partnerja prepoznali tudi v podjetju Intereuropa. »V družbi Intereuropa d. d. sledimo trendom izboljšanja informacijske tehnologije na področju transporta in logistike ter se prilagajamo potrebam in zahtevam strank. Prednosti, ki smo jih v Intereuropi prepoznali pri uporabi rešitve i-Rose, so predvsem v izboljšanju poslovnih procesov in lažji sledljivosti pošiljk, podatki o statusih pošiljk pa so bolj ažurni. Hitrejša je tudi izmenjava statusov in POD, med nami in strankami,« pravijo v Intereuropi.

Uvajanje MSP se je pričelo že pred izbruhom COVID-19. Cilja uvedbe sta bila optimizacija procesa dodeljevanja naročil prevoznikom in sledenje izvajanja del. S trenutnim stanjem pa je projekt dobil še dodatno težo, saj omogoča upravljanje z voznim parkom brez osebnega kontakta na relaciji Intereuropa–prevoznik–naročnik.

Intereuropa, izjava naročnika

Kako začeti?

V i-Rose imajo mnogo izkušenj s področja digitalizacije poslovnih procesov. Njihove rešitve delujejo na spletu in kot robustna asinhrona Android podpora (telefon, tablica), neodvisna od kvalitete internetnega signala.  »Vodilo našega razvoja je priprava učinkovite in prijazne podpore. Vsak, ki zna uporabljati pametni telefon, zna uporabljati tudi naše rešitve,« zaključuje Janez A. Korun, direktor i-Rose.

Elektronska prevoznica: aktualno v tem trenutku

Potek dela: prevoznica  v procesu oskrbne verige se elektronsko prenese na mobilne naprave voznikov. Razvoz se izvede brez fizične dokumentacije, dokazila o izvedbi pa se samodejno elektronsko dostavijo naročnikom. Mogoča je tudi optimizacija razvoznih poti, ki zniža stroške do 20 %.

Čas za preobrat

Trenutna situacija nam je vsem pokazala, na katerih področjih so izboljšave nujno potrebne. Po pandemiji se bo zanimanje za digitalizacijo stopnjevalo, saj le-ta postaja naša nujnost. Avtomatizacija in digitalizacija bosta osnovi konkurenčnosti podjetij.

Transport in logistika april 2020