Najava sodelovanja: i-Rose in Intereuropa združena v digitalizaciji

V i-Rose so zaupanja vrednega partnerja prepoznali tudi v logističnem podjetju Intereuropa. 

Intereuropa 2020

Uvajanje MSP v poslovno okolje Intereurope se je pričelo že pred izbruhom COVID-19. Cilj uvedbe je bila optimizacija procesa dodeljevanja naročil prevoznikom. Z izbruhom okužbe pa je projekt dobil še dodatno težo, saj omogoča upravljanje z voznim parkom brez osebnega kontakta na relaciji Intereuropa–prevoznik–naročnik. »Računamo, da bodo rezultati uvedbe okolja spodbudni tako z vidika optimizacije procesa kot tudi varovanja zdravja in ohranjanja polne delovne sposobnosti,« je povedal Janez A. Korun, direktor podjetja i-Rose.