Učinkovito vodenje projekta

Objavljeno: julij 2018 07.35

Posodobljeno: julij 2018 07.40

Projekt je lahko ustanovitev zagonskega podjetja ali recimo gradnja nebotičnika. Ključno je, da ga vodimo učinkovito, pri čemer si lahko pomagamo tudi z IT-rešitvami.

Besedica projekt ima v sodobnem poslovnem svetu številne obraze. Lahko je na primer gradnja hiše, predstavitev novega izdelka na trgu, oblikovanje novega oddelka, načrtovanje nove storitve. Tudi podjetje je svojevrsten projekt.

Uspešna izpeljava je tesno povezana z realizacijo strategije in posledično s poslovnim uspehom podjetja. Zato je njegovo učinkovito vodenje ključnega pomena. Odličen vodja in vrhunski sodelavci so jamstvo, da bo projekt uspešno končan. Da pa bi bilo vodenje pregledno, uspešno in učinkovito, je zelo pomembna komunikacija in sodelovanje vseh vključenih v projekt. Tukaj pa so lahko vsem deležnikom v veliko pomoč sodobne tehnologije.

Kako lahko tehnologija olajša delo pri projektih, smo povprašali na Telekomu Slovenije, saj ima v svoji ponudbi tudi številne IT-rešitve, ki nam olajšajo delo v različnih fazah življenjskega cikla projekta.

Izkušnje iz prve roke

»Ker imamo v Telekomu Slovenije sodelavce po vsej Sloveniji, je velikokrat potrebna hitra in učinkovita komunikacija znotraj ‘razpršenega’ tima. Pri tem si pomagamo z različnimi orodji in internimi aplikacijami. Najpogosteje uporabljene so videokomunikacija, Skype za podjetja in druga orodja programskega paketa Office 365, oddaljeni dostop do internih portalov in Mobilna storitvena platforma (MSP). To nam močno olajša delo na daljavo, predvsem pa na terenu,« pravijo naši sogovorniki iz Telekoma Slovenije.

Razložijo nam, da je Mobilna storitvena platforma verjetno širšemu krogu najmanj znana. Namenjena je poslovnim uporabnikom in podpira poslovne procese na terenu. »Poleg uporabe v mobilni prodaji in njenem pospeševanju je rešitev primerna še pri upravljanju sredstev, servisni in vzdrževalni dejavnosti, logistiki, javnih storitvah in izobraževalnih ustanovah ter inšpekcijskih službah,« pojasnijo in nadaljujejo: »Ob tem je klasično uporabo mobilne storitvene platforme mogoče učinkovito izpopolniti z modulom interneta stvari, vzpostaviti enotno okolje interneta stvari in zagotoviti hiter pretok informacij med napravami, okoljem in končnimi uporabniki. Pri tem MSP-aplikacija vodi uporabnike skozi proces dela, zagotavlja podporo za vgradnjo in naročanje delov, zgodovino posegov, dostopa do tehnične dokumentacije itd. Storitev MSP se tako z različnimi nadgradnjami povsem prilagodi potrebam podjetij, tudi po digitalizaciji poslovanja, ne glede na panogo.«

Številne prednosti
Naši sogovorniki vidijo bistvene prednosti uporabe IT-rešitev pri projektnem delu v preglednosti, dostopnosti, stroškovni učinkovitosti, enostavnih in usmerjanih delovnih procesih in dejstvu, da ima uporabnik vse, kar potrebuje, vedno pri roki. »To je še posebej pomembno pri delu na daljavo oz. terenskem delu,« še dodajo.

V praksi to pomeni, da se dokumenti, povezani s projektom, posodabljajo sproti v realnem času, tako da so vsem uporabnikom določene rešitve takoj na voljo v najnovejši, tj. aktualni različici. »To omogoča optimizacijo delovnih procesov, večjo odzivnost, transparentnost in nadzor poslovanja, in sicer tako po različnih segmentih kot na ravni celotnega podjetja. Ob tem se zmanjšajo papirno poslovanje, s tem povezani stroški in obremenitve okolja ter arhivi papirne dokumentacije,« poudarijo v Telekomu Slovenije.

 Ko projekt vodimo z rešitvami Telekoma Slovenije
Telekom Slovenije že dolgo ni več zgolj ponudnik telekomunikacijske infrastrukture in storitev, ampak ima v svoji ponudbi tudi številne IT-rešitve, ki jih prilagodi naročnikovim željam.

Tako smo izvedeli, da imajo v svoji ponudbi tudi različne napredne storitve, med katerimi so najbolj priljubljeni Poslovni paketi, ki zajemajo vse potrebno za učinkovito poslovanje podjetja, kot so visoke hitrosti dostopa do interneta, fiksna in mobilna telefonija, e-pošta in samostojna domena podjetja. Te lahko uporabniki poljubno nadgradijo, saj je v sklopu Pisarne po meri bogat nabor dodatnih orodij in storitev v oblaku, podjetjem pa so na voljo tudi rešitve za oblikovanje in izvajanje terenskih poslovnih opravil z uporabo mobilnega računalništva (prej omenjena storitev MSP) ter poslovni program za izvedbo in spremljanje poslovnih procesov, od naročil in fakturiranja do upravljanja proizvodnje in poslovne analitike (Pantheon).

Paketi Office 365 za poslovne uporabnike vključujejo pisarniško zbirko Microsoft Office in druge napredne storitve z varnim dostopom prek računalnika ali mobilnih naprav. »Ob tem se lahko podjetja odločijo tudi za upravljane storitve, tako da opremo in okolje IKT zanje upravljamo in vzdržujemo v Telekomu Slovenije,« pojasnijo naši sogovorniki.

Dobri zgledi vlečejo
Zanimalo nas je, kako so tovrstne rešitve Telekoma Slovenije videti v praksi. Med svojimi aktualnimi projekti nam omenijo dva, ki ju izvajajo v sodelovanju s partnerskim podjetjem i-Rose. Gre za projekta digitalne preobrazbe v dveh uspešnih slovenskih podjetjih: Perutnina Ptuj in Transportne storitve Judež.

»V Perutnini Ptuj bo uporaba MSP (Mobilna storitvena platforma) omogočila boljši pregled nad poslovanjem, hitrejši pretok informacij in hitrejši odziv na zahteve trga, lažje upravljanje razpoložljivih virov in koordinacijo aktivnosti zaposlenih na terenu,« razložijo v Telekomu Slovenije.

»V podjetju Transportne storitve Judež pa je uporaba MSP prilagojena njihovim poslovnim procesom, vozniki na poti uporabljajo elektronske obrazce in imajo dostop do podatkov o uporabnikih in lokacijah, podjetju pa zagotavlja nadzor nad človeškimi in materialnimi viri ter izvajanjem naročene storitve,« predstavijo rešitve, ki jih pripravljajo za transportno podjetje.

IT-rešitve krepijo položaj na trgu
Seveda pa to nista edina primera iz prakse. Zanimivo rešitev so pripravili za grosistično podjetje Davidov Hram, ki se je na strokovnjake Telekoma Slovenije obrnilo, da bi z vpeljavo sodobnih IT-rešitev v poslovno okolje terenskega dela ohranilo in utrdilo svoj vodilni položaj v panogi. Posledica vpeljave okolja MSP z integracijo v obstoječi ERP-sistem v Davidovem Hramu je bistveno zmanjšanje količine administrativnega dela.

»Podatki s terena se po povsem avtomatizirani poti znajdejo v zalednem sistemu – dobavnice in računi so že kreirani, naročila pripravljena, poročila s terena pa pripravljena za pregled vodij (KPI-poročila). Terenski delavci so opremljeni z vsemi podatki, ki jih potrebujejo za učinkovito izvajanje svojih nalog na terenu. Tako obisk podjetja pred odhodom na teren ni več potreben – celoten plan del je že na dlančniku. Terenska dejavnost je povsem transparentna in obvladljiva, terenski delavci pa vsa opravila pripravijo in zaključijo že med izvajanjem nalog. Pretok informacij je popoln, podatki so varno shranjeni v zalednem sistemu ERP. MSP je mogoče integrirati s poljubnim zalednim sistemom: Navision, Pantheon, SAP, BASS, Arigato, zavarovalniška okolja itd.,« razložijo sogovorniki iz Telekoma Slovenije. S pridobitvijo je zadovoljen tudi prvi mož Davidovega Hrama Dušan Žehelj: »Spremljanje terenske prodaje in s tem tudi trendov na trgu je ena najbolj dinamičnih in tudi pomembnih procesov za naše podjetje. Z uvedbo MSP-ja bo pot podatkov s terena hitrejša in bolj učinkovita. S tem bomo imeli na voljo večji nabor podatkov in bolj realne osnove za ocenjevanje učinkovitosti našega prodajnega osebja.«

Za vsakogar nekaj
»Tovrstne digitalne rešitve prilagajamo potrebam vsakega posameznega podjetja, ob tem pa zagotavljamo popolno podporo in dodatno ponudbo storitev, ki vključujejo sodobne računovodske storitve v oblaku, prilagodljive rešitve za mobilno poslovanje, upravljanje voznega parka in najem strežniške infrastrukture. Rešitve so prilagojene podjetjem v različnih panogah, kot so logistika, hotelirstvo ipd.,« sklenejo naši sogovorniki iz Telekoma Slovenije.

www.telekom.si/poslovni