MSP na konferenci

Inovativna pomoč starejšim in bolnikom: Telekomova E-storitev za varno in samostojno bivanje v domačem okolju ter Mobilna Storitvena Platforma v terenskih procesih razvita s strani podjetja i-Rose

Projekt HoCare, katerega cilj je iskanje inovativnih rešitev na področju oskrbe na domu, je letos v Sloveniji združil predstavnike Cipra, Češke, Bolgarije, Madžarske, Litve, Portugalske in Romunije. Strokovnjaki iz različnih področij so predstavili poslovne ideje, ki bi pripomogle k podpori kakovosti življenja starejših ali obolelih oseb.

Podjetji Telekom Slovenije ter i-Rose sta na mednarodni konferenci v Ljubljani predstavili novosti, ki bi bolnikom in starejšim omogočila možnost ohranjanja samostojnega in neodvisnega življenja ter oskrbovalcem oz. zdravstvenem osebju podprla delo na terenu.

 

 

Telekomova E-oskrba je torej napredna storitev, ki bi omogočila starejšim ter bolnim osebam varno in brezskrbno življenje v domačem okolju ter jim omogočila možnost hitrega klica v asistenčni center v primeru nezgod. Poleg Telekomove inovacije je bila predstavljena tudi mobilna storitev MSP – Mobilna Storitvena Platforma, razvita s strani podjetja i-Rose. V kombinaciji z uporabo E-storitve bi zagotavljala podporo terenskega dela oskrbovalcev na domu ter drugih zdravstvenih delavcev. MSP sicer predstavlja mobilno procesno podporo številnim terenskim procesom (prodaja, pospeševanje prodaje, servis in vzdrževanje, logistika ipd.)

 

 

Mobilna platforma bi razbremenila ter olajšala delo uporabnikom z zmanjšanjem količine administrativnega dela, saj nudi možnost, da zaposleni neposredno na terenu izpolnijo elektronsko dokumentacijo na tabličnih računalnikih, podatki pa se avtomatsko prenesejo v zaledni sistem. MSP tako predstavlja natančno in sistematično orodje, s katerimi lahko uporabniki načrtujejo naloge, komunicirajo, vodijo  in urejajo dokumentacijo, pregledujejo stanje izvedbe delovnih procesov podprto z grafičnimi prikazi ter učinkoviteje upravljajo s stroški.

Platforma omogoča uporabnikom hitro in zanesljivo poslovanje, lahko tudi popolnoma neodvisno od internetne povezave. Kar ločuje MSP od drugih primerljivih tehnologij je popolna prilagodljivost poslovanju in delovanju podjetja ter uporabnikom, prav tako pa nenehno razvijanje, nadgrajevanje ter posodabljanje kakovosti programske opreme.