Podjetja se vse bolj zavedajo nujnosti sprememb na področju IKT

Digitalizacija poslovanja na terenu

Delo, 18.10.2017

Mobilna storitvena platforma je storitev Telekoma Slovenije, namenjena vsem, ki svoje delo opravljajo na terenu. Gre za okolje, ki je namenjeno oblikovanju in izvajanju poljubnih terenskih poslovnih opravil z uporabo mobilnega računalništva, pri tem pa zagotavlja podporo vsem mobilnim poslovnim procesom, ne glede na njihovo naravo, geografsko ali jezikovno opredeljenost.

Rešitev podjetjem zagotavlja transparentno delo in sledljivost izvajanja procesov ter omogoča napredne integracije v poslovna okolja. Poleg uporabe v mobilni prodaji in njenem pospeševanju je rešitev primerna še pri upravljanju sredstev, servisni in vzdrževalni dejavnosti ter inšpekcijskih službah. Klasično uporabo mobilne storitvene platforme (MSP) je mogoče učinkovito izpopolniti z modulom interneta stvari (IOT), vzpostaviti enotno IOT-okolje ter zagotoviti hiter pretok informacij med napravami, okoljem in končnimi uporabniki. Uporabnike MSP vodi skozi proces dela, zagotavlja podporo za vgradnjo in naročanje delov, zgodovino posegov, dostopa do tehnične dokumentacije itd.

Pri terenskem delu lahko podjetja z uporabo MSP zmanjšajo število papirnih delovnih nalogov, skrajšajo administrativna dela na terenu in imajo vse podatke, potrebne za delo, vedno pri roki. Vse zahteve se vpiše v zaledno pisarno, ki nato razporeja naloge skladno s pogodbenimi obveznostmi do posamezne stranke. Zaposleni na delovni nalog zapiše postopek opravila za nalogo oziroma opremo, porabo materiala in porabljene ure ter morebitne dodatne stroške. Stranka nalog podpiše na dlančniku v aplikaciji MSP, po opravljenem delu pa po elektronski pošti prejme zapis opravljenega.

Rešitev je prilagodljiva glede na procese v podjetju, saj je platforma fleksibilna in jo je moč hitro prilagoditi potrebam in zahtevam posameznega podjetja. S tega vidika je MSP »podaljšana roka« zalednih orodij, ki s pomočjo tabličnega računalnika ali mobitela omogoča učinkovito rešitev, ki se razvija in nadgrajuje skupaj z razvojem podjetja. Ob tem partnerja, Telekom Slovenije in i-Rose, skrbita, da sta za podjetje prehod na MSP in njegova nadaljnja uporaba nemotena in brezhibna.