Digitalizacija terenskih procesov v podjetju Perutnina Ptuj

V želji, da bi ponudili boljšo storitev, se hitreje odzvali na zahteve trga ter zagotovili pogoje za rast, se je podjetje Perutnina Ptuj odločilo za spremembe v poslovanju. Potrebovali so okolje, ki bi jim zagotovilo trženje storitve in produktov brez internih konfliktov ter usklajen kontakt z obstoječimi in potencialnimi strankami, ne glede na uporabljen prodajni kanal ali partnerja.  Odgovor na njihove probleme je bila digitalizacija  terenskih procesov.

Uvedba mobilne podpore za aktivnosti na terenu

Odločili so se za uvedbo mobilne podpore. Na podlagi dobrih izkušenj podjetja Pomurske mlekarne in po ogledu primera dobre prakse po digitalni preobrazbi, so se odločili za uvedbo MSP (Mobilne storitvene platforme), ki jo Telekom Slovenije ponuja kot storitev v oblaku. Ta podjetjem omogoča boljši pregled nad poslovanjem, hitrejši pretok informacij in možnost hitrejšega odziva. Zagotavlja boljšo koordinacijo aktivnosti na terenu in boljšo izkoriščenost razpoložljivih virov.

MSP je v sodelovanju s Telekomom Slovenije razvilo podjetje i-Rose. Uporabniku omogoča dostop do informacij iz pisarne in obratno, upravljanje dokumentacije in boljšo komunikacijo. Orodje je uporabno za terenske procese v vseh industrijskih panogah, prilagojeno pa poslovnim procesom in naravi posameznega podjetja. Uporabnik do podatkov iz zalednega sistema dostopa preko tabličnega računalnika ali pametnega telefona.

MSP-PP1

Perutnina Ptuj bo z MSP dosegla izboljšanje pojavnosti na prodajnih mestih. Imeli bodo kvalitetne informacije o zalogah in stanju polic v trgovinah ter evidencah o aktivnostih, ki jih bodo uporabili za pogajanja s trgovci. Z informacijami v realnem času in večjo pogajalsko močjo bodo prihranili tudi pri marketinških aktivnostih. Pričakovani časovni prihranek naj bi znašal 8 ur tedensko na zaposlenega, ki je do sedaj na terenu uporabljal papirne obrazce in poročila vnašal po zaključenem delovnem dnevu. Z ustreznimi informacijami bodo optimizirali delovanje ekipe na terenu in izboljšali njihovo produktivnost. Ocenjujejo, da se bo raven učinkovitosti dvignila za 30 %, obenem pa verjamejo, da se jim bo investicija v mobilno podporo povrnila v približno 6 mesecih.