Mobilna storitvena platforma za vsak posel

Delo, november 2016

Rešitev MSP Mobilno poslovanje ni koristno zgolj za prodajo, z njim zelo veliko pridobijo tudi storitvene in servisne dejavnosti.

Mobilno poslovanje povečuje produktivnost zaposlenih in skrbi za večjo prilagodljivost podjetja razmeram na trgu. Preverili smo, kako v sloveniji razvito mobilno storitveno platformo (MsP) uporabljajo domača podjetja.
Rešitev MSP so razvili v laškem podjetju i-Rose. Gre za enotno okolje za terensko uporabo. Na voljo je v številnih jezikih, podjetjem pa zagotavlja transparentno delo ter sledljivost izvajanja procesov in omogoča napredne integracije v poslovna okolja. Ta z uvedbo MSP dobijo dostop do najboljših industrijskih praks, s katerimi delo iz pisarn podaljšajo oziroma prenesejo na teren. Izboljšanje kakovosti komunikacije med zaposlenimi in mobilna rešitev prinašata tudi odzivnejše poslovanje in večjo produktivnost.
»Vzpostavitev okolja MSP stranki zagotavlja minimiziranje tveganja, omenjena rešitev se povečuje skupaj s podjetjem. Smo vsekakor pravi naslov za razvoj in implementacijo mobilne komponente poslovanja, saj nas odlikuje več let izkušenj z uvajanjem poslovnih mobilnih rešitev, zato strankam kakovostno svetujemo pri vzpostavitvi ustrezne procesne podpore in optimizacije izvajanja terenskih opravil,« je povedal Janez A. Korun, direktor podjetja i-Rose. Poleg uporabe v mobilni prodaji in njenem pospeševanju, domača in tuja podjetja MSP uporabljajo še v upravljanju sredstev, servisni in vzdrževalni dejavnosti ter inšpekcijskih službah. Klasično uporabo MSP je mogoče učinkovito izpopolniti z modulom interneta stvari (IOT), vzpostaviti enotno IOT-okolje in zagotoviti hiter pretok informacij med napravami, okoljem ter končnimi uporabniki. Uporabnike MSP vodi skozi proces dela, zagotavlja podporo za vgradnjo in naročanje delov, zgodovino posegov, dostopa do tehnične
dokumentacije itd.

Servisiranje letal

V podjetju Adria Airways Tehnika skrbijo za vzdrževanje letal na Letališču Jožeta Pučnika in tudi za njihovo zunanjo podobo. Vzdrževanje potniških letal sestavljata tako imenovano linijsko in bazno vzdrževanje. Pri prvem med rednimi poleti na letališču zagotavljajo vzdrževalne storitve letalskim prevoznikom, med njimi tudi Adrii Airways, v sklopu drugega pa tehniki izvajajo obsežne preglede letal in po potrebi tudi vzdrževanje. Okolje MSP tehniki podjetja Adria Airways Tehnika uporabljajo pri izvajanju linijskega vzdrževanja na letališčih Ljubljana, Priština in
Lodž. Delovni nalog, ki ga tehniki ob posredovanju izpolnijo, zagotavlja spremljanje vseh podatkov o izvedenem posegu, vključno s Posadka letala potrdi izvedena dela s podpisom na tablici. Elektronske kopije izpolnjenih delovnih nalogov se po končanju del pošljejo na naslove naročnika in Adrie Airways Tehnike. Z uporabo MSP želi podjetje še izboljšati sledljivost opravljenih del in avtomatizirati obračunavanje opravljenih storitev. »Uvedba mobilne storitvene platforme je imela takojšen učinek na poslovanje. Zaznali smo povečanje zavedenih posegov, saj te vzdrževalci vnašajo sproti in nanje ne pozabijo. Kot skrbnika rešitve me veseli, da MSP na terenu deluje brezhibno,« je povedal Dragan Ignjić, IT-skrbnik v podjetju Adria Airways Tehnika.

Vzdrževanje bankomatov

Aplikacijo MSP so na začetku leta začeli uporabljati tudi v skupini Printec – Printec SI, ki finančnim   ustanovam in mednarodnim trgovskim verigam zagotavlja različne visokotehnološke rešitve in tudi storitve. Skrbi, na primer, tudi za vzdrževanje in servisiranje bankomatov ter trgovske blagajniške opreme. Zaradi učinkovitejšega vključevanja podatkov, zmanjšanja števila papirnih delovnih nalogov in skrajšanja administrativnega dela na terenu so januarja uvedli rešitev MSP. Ta deluje celovito, saj na podlagi prijavljene zahteve za poseg na terenu koordinator v zaledni pisarni odpre delovni nalog, ki ga inženir, zadolžen za izvedbo servisa, prejme na svoj dlančnik v aplikacijo MSP.

Zaledna pisarna razporeja naloge skladno s pogodbenimi obveznostmi do posamezne stranke. Inženir na delovni nalog zabeleži postopek opravila za zadolženo nalogo oziroma opremo, porabo materiala in porabljene ure ter morebitne dodatne stroške. Stranka nalog podpiše na dlančniku v aplikaciji MSP.

Po opravljenem servisu se v aplikaciji ustvari PDF-zapis servisnega naloga, ki ga stranka, če tako želi, lahko prejme na elektronski naslov. Vzpostavljena je tudi komunikacija z zaledno pisarno, zaključen servisni nalog pa se zapiše tudi v zaledni sistem. »Učinki na poslovanje so po treh četrtinah leta očitni in zelo pozitivni. Eden od takojšnjih pozitivnih učinkov uvedbe aplikacije MSP pri delu tehnikov je nadomestitev papirnih delovnih nalogov na terenu in zmanjšanje administrativnega dela tehnikov. Hitrejše je tudi reševanje morebitnih zapletov, saj je opravljena storitev takoj zabeležena v našem zalednem sistemu in tudi povratne informacije s terena pridobimo veliko hitreje, kar precej olajša koordinacijo in delovanje zaledne pisarne pa tudi posredovanje informacij končni stranki,« ugotavlja Katarina Pečar, analitik v podjetju Printec SI.
Vinko Seliškar

Mobile Service Platform – perfect for every business

(Delo November 2016)

MSP, developed in IT company I-Rose from Laško, is a high technology environment, designed especially for fieldwork and it suits all kinds of business areas. Several Slovenian and foreign companies are using MSP to support their mobile sales, asset management, maintaining service, distribution, inspection and many other fields of work that is happening out of office.

Examples of good practice are showing that MSP is improving quality of communications among employees, increases business responsiveness and enlarges productivity.

In company Adria Airways Tehnika, their core business is aircraft maintenance, are using MSP for creating maintenance work reports, which are, after service is finished, immediately send to the customer and to the ERP system.

Dragan Ignjić, IT-caretaker for Adria Airways Tehnika said: “MSP changed the process of work almost instantly. We are recording growth of documented reports and we are very happy, that MSP is working flawless on field.”

Similar story follows the company Printec – their team is eliminating errors and do regular service on cash machines. In January 2016 they decide to swap paper work with MSP and results were instant.

Katarina Pečar, Printec analysts explains: “Buisiness effects are, after three quarters of the year, clear and very positive. Work is done quicker, there is less administratively work on service sight and saving possible complications is easier, information flow is fluid and that improves coordination and work of ERP system”.