Mobilna storitvena platforma

Telekom Slovenije, maj 2014

Storitev je namenjena vsem, ki delate na terenu. Najemni modeli storitve so fleksibilni, pri čemer lahko uporabite že pripravljene module poslovnih procesov ali pa oblikujete svoje.

Prednosti:

  • takojšnji pričetek uporabe,
  • delovanje na vseh napravah z nameščenim operacijskim sistemom Android,
  • samostojno ustvarjanje poslovnega procesa,
  • visoko zmogljiva infrastruktura IT.

Platforma je uporabna v različnih panogah: pri mobilni prodaji, financah in zavarovalništvu, pospeševanju prodaje, industrijski proizvodnji, inženiringu in gradbeništvu, inšpekcijskih pregledih …

Širitev poslovanja zahteva sodobne rešitve IT – Davidov Hram

Podjetje Davidov Hram je v dvajsetih letih zraslo v enega najpomembnejših in največjih veletrgovcev s pijačo v Sloveniji. V zadnjih letih svoje poslovanje uspešno širi še na področje hrane. Z 12 distribucijskimi centri podjetje učinkovito pokriva celotno področje Slovenije.

Konkurenčno poslovno okolje in skrb za partnerje sta zadostna razloga za željo po dodatnem izboljšanju pretoka informacij znotraj podjetja in znižanju stroškov poslovanja. Zato je bila uvedba Mobilne storitvene platforme, ki zagotavlja izjemno fleksibilnost in pokrivanje širokega področja terenskih opravil z enotnim pristopom in enotno rešitvijo IT, logična posledica. Količina administrativnega dela se je zmanjšala, podatki s terena se samodejno prenesejo v zaledni sistem, terenski delavci pa imajo vsak dan prenešene podatke na svoje tablice.

»Spremljanje terenske prodaje in s tem tudi spremljanje trendov na trgu je eden izmed najbolj dinamičnih in tudi pomembnih procesov za naše podjetje. Z uvedbo MSP-ja je pot podatkov s terena hitrejša in učinkovitejša. S tem imamo na razpolago večji nabor podatkov in bolj realne osnove za ocenjevanje učinkovitosti našega prodajnega osebja.«

Dušan Žehelj, direktor Davidov Hram d.o.o.
DavidovHram logo