i-Track

Moj Mikro, 30.9.2008

Podjetje i-Rose, ki se že od leta 1993 ukvarja z razvojem programske opreme, je pred kratkim predstavilo svojo rešitev i-Track, namenjeno sledenju in upravljanju s sredstvi. Letos so se tudi prvič predstavili na sejmu CeBIT. Vse pogostejša praksa v podjetjih v različnih gospodarskih panogah je, da zaradi nadzora nad stroški naročajo zunanje izvajanje storitev, kot sta upravljanje in vzdrževanje strojev in naprav.

Po drugi strani pa zaradi povpraševanja po tovrstnih storitvah vse več podjetij daje sredstva v kratkoročni ali dolgoročni najem svojim poslovnim partnerjem. Ker se lahko število teh sredstev izredno hitro povzpne na nekaj sto tisoč in še veliko več, je za potrebe učinkovitega poslovanja treba imeti zmogljiv in zanesljiv informacijski sistem za podporo upravljanju in vzdrževanju strateških sredstev.

V svetu obstaja vrsta rešitev, ki ponujajo učinkovito podporo upravljanju s sredstvi, prav tako imajo vsi večji ponudniki rešitev za načrtovanje virov podjetja (enterprise resource planning – ERP) v svojem naboru izdelkov podobne rešitve. Vendar pa ima pristop manjših podjetij to prednost, da so lahko specializirana po posameznih področjih, razvijajo nišne funkcionalnosti ter svoje rešitve prilagajajo potrebam naročnikov in njihovim poslovnim procesom. Tesen stik s partnerji od razvoja naprej je pri tem odlika, ki jo lahko izpolnjujejo prav manjši ponudniki rešitev.

REŠITEV NA PODLAGI POTREB STRANK
Podjetje i-Rose, ki se že od leta 1993 ukvarja z razvojem programske opreme, je pred kratkim predstavilo svojo rešitev i-Track, namenjeno sledenju in upravljanju s sredstvi. Letos so se tudi prvič predstavili na sejmu CeBIT. i-Track so razvili na podlagi pogovorov s tujimi in domačimi predstavniki podjetij različnih poslovnih področij, pri katerih so zasledili nezadovoljstvo z obstoječimi rešitvami za sledenje sredstev, saj te naj ne bi bile celovite. Ker so v tem času že imeli rešitev i-Service, namenjeno podpori poslovnim procesom na področjih servisa, vzdrževanja ter upravljanja s sredstvi, je sledila nadgradnja z rešitvijo i-Track.

i-Track je namenjen obvladovanju sredstev dveh osnovnih tipov: povratne embalaže ter naprav in strojev. Podpira vse poslovne funkcije in omogoča njihovo preglednost ter jasno razdeljuje naloge in odgovornosti med sodelujočimi v poslovnem procesu. Sistem samodejno ustvarja skladišče podatkov ter samostojno vodi podatke o partnerju, posameznih sredstvih in operativnih izvajalcih storitev. V vsakem trenutku omogoča spremljanje poslovanja po posameznem poslovnem partnerju, sredstvu ali izvajalcu in tako daje celovit vpogled v stanje sredstev in boljši izkoristek vlaganj vanje.

Prednosti i-Tracka sta popolna integracija v že obstoječ sistem stranke ter vzpostavitev ustreznih podatkovnih tokov. Trenutno i-Track podpira ERP-sistema domačih proizvajalcev KOPA in Datalab, pripravljajo pa tudi certificirano povezavo s poslovnim informacijskim sistemom SAP. V načrtu imajo tudi povezave z drugimi sistemi, je pa njihova izvedba odvisna od povpraševanja na trgu.

VEČJE ZADOVOLJSTVO STRANK
V podjetju i-Rose svoj najnovejši izdelek vidijo predvsem v panogah, kot so pivovarstvo, plinarstvo (distribucija utekočinjenega plina), komunalne storitve in upravljanje s plovili (charter management). Bistvo rešitve je sledenje sredstvom v realnem času, kar omogoča gospodarnejše ravnanje z njimi. Uporaba rešitev i-Service in i-Track prinaša hitro znižanje stroškov, obvladovanje delovnih procesov in s tem boljšo organiziranost in odzivnost služb, ki rešitvi uporabljajo. Poleg očitne stroškovne koristi, ki jo ima s tem podjetje, se zaradi večje odzivnosti in transparentnosti poslovanja poveča tudi zadovoljstvo strank, kar je danes nedvomno konkurenčna prednost pred drugimi ponudniki podobnih storitev.

NAJNAPREDNEJŠA STROJNA IN PROGRAMSKA ARHITEKTURA
Srce sistema je storitveno usmerjena programska oprema (SOA), razvita v okolju Java EE, ki skrbi za integracijo z lokalnim sistemom ERP, spremljanje poslovnega procesa, analitiko in integracijo s posebno strojno opremo. Rešitev sestavljajo tako sofisticirana programska oprema kot tudi lastna strojna rešitev za odčitavanje podatkov na terenu in v skladiščih. Za sledenje in identifikacijo sredstev uporabljajo napredno tehnologijo radiofrekvenčne identifikacije RFID. Zaradi narave poslovnih procesov, ki jih i-Track podpira, velik delež poslovanja poteka na terenu, zato so poskrbeli tudi za ustrezno mobilno podporo. Pri tem v skladiščih uporabljajo osnovna tipala RFID in črtne kode, na terenu pa mobilna tipala, kombinirana s tipali RFID.

Prvi tip tipal opravlja naloge sledljivosti znotraj posameznih objektov (skladiščno poslovanje), poleg tega pa omogoča sledenje sredstvom skozi proizvodne procese. Mobilna tipala se uporabljajo za sledenje na terenu, med drugim omogočajo sledenje točilnim avtomatom, merjenje vrste točenih tekočin in njihove količine. Za zbiranje podatkov komunicirajo prek različnih kanalov: s satelitsko navigacijo določajo položaj sredstev, tehnologija mobilnega prenosa podatkov GPRS skrbi za konunikacijo z i-Trackom, tehnologija bluetooth pa je namenjena povezovanju z mobilnimi računalniki operativnega osebja.

NA POTI KOMERCIALNE RABE
i-Track bo premierno predstavljen na jesenskih specializiranih mednarodnih sejmih, v podjetju i-Rose pa pričakujejo, da bo rešitev najpogosteje uporabljena v industrijah, kjer se srečujejo z veliko razpršenostjo lastnih sredstev zunaj matičnega podjetja. Trenutno rešitev deluje kot pilotski projekt pri njihovi stranki, ki uspešno uporablja tudi programsko rešitev za optimiranje poslovnih procesov i-Service.

Ta bo z i-Trackom pridobila nadzor nad sredstvi, s tem pa bo zmanjšala stroške poslovanja ter povečala organiziranost poslovanja, odzivnost ter zadovoljstvo svojih poslovnih partnerjev. Tako je z i-Trackom omogočen dostop v sistem in priložnost za izgradnjo trdnejšega poslovnega odnosa, temelječega na medsebojnem zaupanju in preglednosti poslovanja. Analitični podpori partnerjem so pri i-Rosu dali poseben poudarek, saj njihova rešitev vsebuje zmogljivo analitiko in grafična poročila. Podpora odločanju je zasnovana nivojsko, na voljo pa je tako vodstvu kot tudi terenskim delavcem. i-Track je zasnovan tako, da na težave in incidente v poslovnem procesu opozarja samodejno in tako omogoča kar najhitrejši odziv.

NADALJNJI RAZVOJ ZA PRODAJO PREK PARTNERSKE MREŽE
i-Track bo na voljo kot samostojna rešitev ali kot modul rešitev i-Service in i-Agent (rešitev za upravljanje odnosov s strankami). Rešitev bo prilagojena različnim gospodarskim panogam, saj se njena uporaba precej razlikuje od ene do druge. Glavni cilj za to leto, ki so nam ga zaupali v i-Rosu, pa je razvoj rešitve na raven izdelka, ki izpolnjuje vse zahtevne pogoje za prodajo prek partnerske mreže. i-Rose je zato letos tudi prvič nastopil na sejmu CeBIT 2008, saj načrtuje širitev mreže svojih partnerjev v tujino. Trenutno so v pogovorih s partnerji na trgu Avstrije, Italije, Nemčije in Ukrajine.

i-Rose intenzivno sodeluje tudi z visokotehnološkimi podjetji, kot so Hermes Softlab, Iskratel, Mobitel in Telekom na področju razvoja telekomunikacijskih procesov. Med njihovimi ključnimi izdelki so poleg omenjenih rešitev i-Track, i-Service in i-Agent še i-Doc za elektronsko vodenje in arhiviranje dokumentov ter programski paket Alex za upravljanje digitalnih vsebin.
www.mojmikro.si