aboutUS1

MSP – paper free communication between sections in hotels

At end of November Postojna hosted Sales conference, organized by Telekom Slovenije. Main theme of event was tourist and hotel offer digitalization in light of raising market competitiveness.

One of event’s guest and speaker was I-Rose colleague, who represented added value of MSP implementation in communication processes between sections in hotels.

MPS version, which optimizes chambermaid’s work, as Majda Drame represented, will established paper free communication, decrease possibilities of miss looked tasks, enable actual overlook on work that has been done, assure capture of actual conditions in rooms, ease possible changes update and most of all optimize work process. All that will lead to time savings and it will lower costs.

ObjavaPostojna
Fotografija /photo: Bojan Puhek, TSmedia, d.o.o.
Majda Drame, I-Rose d.o.o. – MSP in odpravljanje papirne komunikacije v hotelih. Fotografija: Bojan Puhek, TSmedia, d.o.o.
Majda Drame, I-Rose d.o.o. – MSP and paper free communication in hotels. Photo: Bojan Puhek, TSmedia, d.o.o.

MSP – brezpapirna komunikacija med oddelki v hotelih [SLO]

Konec meseca novembra se je v Postojni odvijala Prodajna konferenca, ki jo je organiziral naš poslovni partner – Telekom Slovenije. Glavna tema dogodka je bila digitalizacija turistične in hotelske ponudbe z namenom višanja tržne konkurenčnosti.

Gostja in predavateljica na dogodku je bila tudi sodelavka podjetja I-Rose iz Laškega, ki je zbranim predstavila dodano vrednost implementacije MSP v hotelske procese komunikacije med oddelki.

MSP različica, ki optimizira delo sobaric, kakor je zbranim predstavila Majda Drame, bo odstranila papirno poslovanje, zmanjšala možnost spregledanih opravil, omogočila ažuren pregled nad opravljenim delom, zagotovila zajem aktualnega stanja v sobah, olajšala sledenje morebitnih sprememb, predvsem pa optimizirala sam proces dela in s tem posledično omogočila prihranek časa in znižala stroške.

© i-Rose, d.o.o.